Miljøpartiet De Grønne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et norsk politisk parti. MDG ble formelt stiftet i 1988, men stilte til valg også i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987, da partiet fikk én fylkestingsrepresentant i Akershus. I likhet med andre grønne partier hadde MDG inntil våren 2020 ingen partileder, men fra 1995 var partiet frontet av to nasjonale talspersoner, én kvinne og én mann.

 • Stortingsvalget 2017

  Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting.Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter.

  Fra wikipedia

 • Arild Hermstad

  Arild Hermstad (født 15.

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et grønt norsk politisk parti som mener skillet mellom «grønt og grått» er viktigere enn skillet mellom «rødt og blått».

 • Miljøpartiet De Grønne i Oslo

  Miljøpartiet De Grønne i Oslo (Oslo MDG) er Miljøpartiet De Grønnes største fylkeslag.