Miljøpartiet De Grønne

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Valgresultater fylkestingsvalgene 1975-2015

    Prosentandel av stemmetall og mandater ved fylkestingsvalgene 1975–2015Tallene gjelder 18 fylkesting pluss Oslo bystyre..

  • Miljøpartiet De Grønne

    Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et norsk politisk parti. MDG ble formelt stiftet 1988, men stilte til valg også i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987, da partiet fikk én fylkestingsrepresentant i Akershus.Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 3,2 prosent oppslutning og ca. 95 000 stemmer på landsbasis. Den vesle fremgangen på 0,4 prosentpoeng fra 2013 sto i sterk kontrast til flere meningsmålinger i valgkampen som varslet atskillig større fremgang og mulighet for mandater i flere fylker.