Moritz Stefaner

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Moritz Stefaner

    Fra SNL

  • jødisk litteratur

    Det er ikke uten videre lett å definere hva som skal regnes som jødisk litteratur. En vanlig definisjon er at begrepet omfatter litteratur skrevet av en jødisk forfatter, og som omhandler jødisk religion, kultur eller spesielle forhold som knyttes til det å leve som jøde.For å kunne regnes som jødisk litteratur har det også vært vanlig å hevde at denne bør være skrevet på et av de «jødiske» språkene hebraisk, arameisk, ladino eller jiddisk, samt gresk i gammel tid.

  • Østerrikes litteratur

    Østerrike har en særegen litteraturhistorisk utvikling til tross for språkfellesskapet med Tyskland. Begrepet østerriksk litteratur, som for første gang ble brukt rundt 1650, har sin berettigelse. Østerriksk litteratur inkluderer langt mer enn litteraturen som har oppstått innenfor territoriet til det som i dag utgjør staten Østerrike. Den østerrikske litteraturhistorien omfatter den litterære utviklingen i det området som habsburgmonarkiet rommet – et område som var kjennetegnet av mange folkegrupper over et stort geografisk område.