Nancy Herz

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nancy Herz

    Fra SNL

  • Innvandrernes kvinnebevegelse i Norge

    Innvandring til Norge fra ikke-vestlige land som Pakistan og Tyrkia begynte for alvor i slutten av 1960-årene. Disse kom til Norge både som arbeidssøkere og som ektefeller til menn som innvandret. I 1975 ble innvandringsstoppen vedtatt, med unntak for kvoteflyktninger, godkjente asylsøkere og de som kom på familiegjenforening. De fleste som fikk opphold på grunnlag av familiegjenforening var kvinner.Innvandrerne dannet egne organisasjoner, som regel utfra etnisk tilhørighet.