FORFATTER

Luise Salte
Luise Salte

Medieviter og vitenskapelig assistent ved SCANPUB og Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

https://www.uib.no/personer/Luise.Salte


1 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Luise Salte

Den demokratiske hijaben?

Lydig dydsmøn­ster eller rep­re­sen­tant for en under­trykkende kul­tur? I offent­ligheten er slike foren­klede frem­still­inger av mus­limske kvin­ner med hijab i ferd med å oppløs­es – ikke minst for­di minoritet­skvin­ner deltar i debatten.

 
 
til toppen