Nasjonal Samling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonal Samling

  Fra Virksomme Ord

 • Norges livsrum

  Begrepet livsrum, eller på tysk «Lebensraum», er nytt i folkeretten. Uttrykket er særlig blitt benyttet i Tyskland.

 • Vår histories begynnelse eller punktum

  Det er sjelden en anonym brevskriver utretter noe, men en slik sendte mig for en tid tilbake et brev som jeg blev opriktig taknemlig for. Han foreslår ironisk at jeg redegjør i Kringkastingen for mine grunner til å gå inn i det nye riksstyre som blev dannet den 25.

 • Samholdskraft

  Nordmenn, landsmenn, hjemme i Norge, og ute i det fremmede og på sjøen! Vi står i dag ved slutten av det mest skjebnesvangre år i Norges historie, og på terskelen til et nytt år som ikke blir mindre betydningsfullt. La oss da vie noen øieblikk til felles ettertanke over det som uten all sammenligning er den viktigste sak for oss alle, og som skulde ligge oss alle mest på hjertet, nemlig vårt folks og fedrelands stilling og skjebne.

  Fra SNL

 • Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon

  Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon (NSK) var en særorganisasjon for kvinner tilknyttet partiet Nasjonal Samling. Organisasjonen hadde sin begynnelse i 1933, da to lokale kvinnelag av Nasjonal Samling (NS) ble dannet i Oslo. Utover året kom kvinnelag i gang andre steder i landet, og 14. mai 1934 ble Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon (NSK) stiftet som landsomfattende organisasjon.

 • Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling, NS, var et norsk politisk parti, grunnlagt i 1933 og oppløst ved frigjøringen i 1945. Partiet ble ledet av Vidkun Quisling.Nasjonal Samling var preget av fascistisk tenkning og la seg etter hvert nært opp mot nasjonalsosialismens ideologi. Partiet hyllet tanken om den overlegne «nordiske rase», og samlet opp en rekke av krisetidens misnøyereaksjoner mot parlamentarismen og mot demokratiet mer allment.

  Fra wikipedia

 • NS Faggruppeorganisasjon

  Nasjonal Samlings Faggruppeorganisasjon (NSFO) var en arbeiderorganisasjon og særorganisasjon innen Nasjonal Samling, stiftet ved partiforordning 12.

 • NS Kamporganisasjon

  Nasjonal Samlings Kamporganisasjon, forkortet NSKO og KO, var en særorganisasjon for de ivrigste partimedlemmene i det norske nazistpartiet Nasjonal Samling (NS), opprettet i 1936.NSKO besto av NS-medlemmer som hadde avlagt skriftlig troskapsed til partilederen Vidkun Quisling, og var mer en medlemsliste over dedikerte NS-medlemmer enn en organisasjon.

 • Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling (NS) var et norsk politisk parti som ble dannet 13.