Nasjonal Samling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonal Samling

  Fra Virksomme Ord

 • Norges livsrum

  Begrepet livsrum, eller på tysk «Lebensraum», er nytt i folkeretten. Uttrykket er særlig blitt benyttet i Tyskland.

 • Vår histories begynnelse eller punktum

  Det er sjelden en anonym brevskriver utretter noe, men en slik sendte mig for en tid tilbake et brev som jeg blev opriktig taknemlig for. Han foreslår ironisk at jeg redegjør i Kringkastingen for mine grunner til å gå inn i det nye riksstyre som blev dannet den 25.

 • Samholdskraft

  Nordmenn, landsmenn, hjemme i Norge, og ute i det fremmede og på sjøen! Vi står i dag ved slutten av det mest skjebnesvangre år i Norges historie, og på terskelen til et nytt år som ikke blir mindre betydningsfullt. La oss da vie noen øieblikk til felles ettertanke over det som uten all sammenligning er den viktigste sak for oss alle, og som skulde ligge oss alle mest på hjertet, nemlig vårt folks og fedrelands stilling og skjebne.

  Fra SNL

 • Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling, forkortet NS, var et norsk politisk parti, grunnlagt av Vidkun Quisling i 1933. Han var leder for partiet fram til det ble oppløst ved frigjøringen i 1945. Ideologisk var NS påvirket av fascismen og nazismen, og fra slutten av 1930-årene ble partiet gradvis mer antisemittistisk. Under andre verdenskrig inngikk partiet samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten.

 • Kvinnehirden

  Kvinnehirden var en del av Hirden, en særorganisasjon under Nasjonal Samling med Vidkun Quisling som øverste landssjef.Kvinnehirden ble stiftet i Stavanger i 1934, og fikk avdelinger i Bergen, Oslo og Akershus. Første landsleder var den sterkt antisemittiske Halldis Neegaard Østby. I 1941 ble Johanne Martinsen hirdleder, og fra 1944 Randi Roberg..

  Fra wikipedia

 • Axel Stang

  Axel Heiberg Stang (født 21.

 • Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling (NS) var et norsk politisk parti som ble dannet 13.

 • Vidkun Quisling

  Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (uttales IPA: /ˈkʋɪʃlɪŋ/; født 18.