Nasjonal Samling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nasjonal Samling

  Fra SNL

 • Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling, forkortet NS, var et norsk politisk parti, grunnlagt av Vidkun Quisling i 1933. Han var leder for partiet fram til det ble oppløst ved frigjøringen i 1945. Ideologisk var NS påvirket av fascismen og nazismen, og fra slutten av 1930-årene ble partiet gradvis mer antisemittistisk. Under andre verdenskrig inngikk partiet samarbeid med den tyske okkupasjonsmakten.

 • Kvinnehirden

  Kvinnehirden var en del av Hirden, en særorganisasjon under Nasjonal Samling med Vidkun Quisling som øverste landssjef.Kvinnehirden ble stiftet i Stavanger i 1934, og fikk avdelinger i Bergen, Oslo og Akershus. Første landsleder var den sterkt antisemittiske Halldis Neegaard Østby. I 1941 ble Johanne Martinsen hirdleder, og fra 1944 Randi Roberg..

  Fra wikipedia

 • Nasjonal Samling

  Nasjonal Samling (NS) var et norsk politisk parti som ble dannet 13.

 • Nasjonal Samling Hedmark og Oppland

  Nasjonal Samling Hedmark og Oppland, var en av fylkesorganisasjonene (F.O.4) til Nasjonal Samling (NS), Quislings nasjonalistiske fascistparti før og under okkupasjonen.

 • Solkorset

  Solkors eller hjulkors er et likearmet kors innskrevet i en sirkel, hvor korsarmenes ender berører sirkelen.