NATO

Den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO) er en forsvarsallianse som består av 32 land i Europa og Nord-Amerika. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • NATO

  NATO er en forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika med grunnlag i Atlanterhavspakten som ble undertegnet 4. april 1949. Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde Nato 12 medlemsland, og i dag er 32 land med. Norge var blant stifterne av Nato og er fortsatt medlem.

 • NATO

  NATO er en organisasjon der 32 land i Europa og Nord-Amerika samarbeider om felles forsvar av land og styresett. Forsvaret er et lands væpnede styrker, det som ofte kalles militæret. Norge er medlem av Nato.Hvis ett av landene i Nato blir angrepet, regnes det som et angrep på alle landene. Derfor vil hvert land få militær hjelp av alle de andre landene hvis de blir angrepet..

  Fra wikipedia

 • NATO

  Den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO) er en forsvarsallianse som består av 32 land i Europa og Nord-Amerika.

 • NATOs generalsekretær

  NATOs generalsekretær er leder av Det nordatlantiske råd, som er det øverste organ i den internasjonale forsvarsalliansen NATO. Generalsekretæren er NATOs frontfigur utad og ivaretar medlemslandenes interesser, likesom vedkommende er øverste sjef for alliansens sivilt ansatte.

 • Sverige og NATO

  Sverige og NATO omfatter perioden da Sverige videreførte sin tradisjonelle nøytralitetspolitikk under den kalde krigen frem til forhandlinger om og endelig medlemskap i Den nordatlantiske traktatsorganisasjon (NATO) den 7.