NATO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • NATO

  NATO er en forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika med grunnlag i Atlanterhavspakten som ble undertegnet 4. april 1949. Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde Nato 12 medlemsland, og i dag er 31 land med. Norge var blant stifterne av Nato og er fortsatt medlem.

 • NATO

  NATO var en serie på åtte kommunikasjonssatellitter som i geostasjonære baner ga forbindelse mellom for eksempel NATOs hovedkvarter og medlemsland fra USA i vest til Tyrkia i øst. Norge var tilknyttet systemet ved en antenneinstallasjon på Eggemoen ved Hønefoss. NATO 1 ble skutt opp 1970. Den siste satellitten i serien ble skutt opp i 1993. I begynnelsen av 2000-årene ble NATO-satellittene erstattet av et nytt satellittsystem kalt SATCOM 2000.

  Fra wikipedia

 • NATO

  NATO er en forsvarsorganisasjon og allianse bestående av 31 land i Europa og Nord-Amerika.

 • NATOs generalsekretær

  NATOs generalsekretær er leder av Det nordatlantiske råd, som er det øverste organ i den internasjonale forsvarsalliansen NATO. Generalsekretæren er NATOs frontfigur utad og ivaretar medlemslandenes interesser, likesom vedkommende er øverste sjef for alliansens sivilt ansatte.

 • Sverige og NATO

  Sverige og NATO omhandler det bilaterale forholdet mellom Sverige og Den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO).