NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) (fransk: l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN) er en militærallianse av 29 land i Europa og Nord-Amerika. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Forsvarets museer

  NATO-genser Vinter

 • Bilde: Akershusbasen

  Utsiktsbilde fra Kolsåstoppen over NATO-leiren og Kolsåssenteret

 • Bilde: Forsvarets museer

  Genser Flyblå NATO med Vhals

 • Bilde: Sør-Troms Museum

  Danske fartøyer i aksjon under NATO-øvelse på 1980-tallet

  Fra Virksomme Ord

 • Sovjet - FN - NATO - Norge

  Når vi skal danne oss et bilde av øyeblikkets internasjonale situasjon og vår egen plassering i dette bilde, er det grunn til først å oppholde seg litt ved noe meget interessant som er hendt innenfor østblokken, noe tidligere helt uhørt: en dyptgående splittelse mellom kommunismens to viktigste maktsentra, Moskva og Peking, lære-stridigheter av en slik art at de synes å kunne true med å føre til et virkelig skisma, om ikke akkurat i overskuelig fremtid. Når jeg her bruker uttrykk av kirkepolitisk art, som lærestrid og skisma, er det ikke tilfeldig.

 • Frigjøringsdagen er ikke en NATO-dag

  En av de siste krigshandlinger som fant sted i Norge, hendte den 6. mai 1945, to dager før frigjøringen.

 • Det hemmelige diplomatiets tid

  [..

  Fra SNL

 • NATO

  NATO er en forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika med grunnlag i Atlanterhavspakten som ble undertegnet 4. april 1949 i Washington D.C. Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et kollektivt forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde Nato 12 medlemsland, og i dag er 29 land med. Norge var blant stifterne av Nato, og er fortsatt medlem.

 • NATO

  NATO, serie kommunikasjonssatellitter som i geostasjonære baner gir forbindelse mellom f.eks. NATOs hovedkvarter og medlemsland fra USA i vest til Tyrkia i øst. Norge er knyttet til systemet ved en antenneinstallasjon på Eggemoen ved Hønefoss. NATO 1 ble skutt opp 1970.

  Fra wikipedia

 • 5,56 × 45 mm NATO

  5,56 × 45 mm NATO er en standard-kaliber for geværer og lette maskingeværer innenfor NATO, da normert som STANAG 4172.

 • Georgia

  Georgia (georgisk: საქართველო, Sakartvelo) er et land i Kaukasus i Eurasia.

 • NATO

  North Atlantic Treaty Organization (NATO) (fransk: l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN) er en militærallianse av 29 land i Europa og Nord-Amerika.