Nazisme

Nynazisme er en politisk ideologi og kultur som blant annet bygger på den tyske nasjonalsosialismen fra 1920-årene. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Den hitlerske pinsemenighet

  Det er en ganske forbløffende likhet mellem stemningen på et nazi-møte og på et Baratt'ianer-møte. Nazismen har helt karakteren til en slags religiøs vekkelse som trosser all fornuft, all logikk, den er politisk musikk, irrasjonell fanatisme, må fattes ikke med hjernen, men "med blodet", som en av retningens teoretikere sier.

 • Driver det mot fascisme i Norge?

  Det er farlig å ta Quisling for humoristisk. Som privatmann kan han være komisk, men Quisling må fremfor alt ikke betraktes bare som en enkeltperson.

 • Kampen for arbeiderklassens enhet

  Siden Norges kommunistiske parti sist holdt landsmøte - våren 1932 - har der foregått veldige endringer i de politiske forhold både nasjonalt og internasjonalt. Med begeistring og glede har vi i disse år fulgt utviklingen i Sovjetunionen, det stadig stigende opsving, socialismens endelige seier og sikringen av det klasseløse samfund over en sjettedel av jordkloden.

  Fra SNL

 • nazisme

  Nazismen er en politisk ideologi som oppstod i Østerrike og Tyskland etter første verdenskrig, parallelt med fascismens fremvekst i Italia. Selve navnet nazisme er en kortform av nasjonalsosialisme, men dette er også et sannsynligvis bevisst misvisende navn som de første nazistene tok i bruk, for å tiltrekke seg nye tilhengere. Nazismen har svært lite til felles med de ulike tenkemåter som grupperes under navnet sosialisme, og må ikke forveksles med disse.

 • antifascisme

  Antifascisme er en transnasjonal politisk bevegelse og et tankesett som fremmer aktiv politisk motstand mot organisert fascisme, nazisme og høyreekstremisme. Sentralt i den moderne antifascismen ligger tanken om at fascistiske bevegelser må stanses gjennom sivile og direkte aksjoner. Dette bygger på antagelsen om at fascistiske bevegelser kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet dersom de får fritt spillerom, slik historien har vist.I praksis utgjør ikke antifascismen en enhetlig politisk ideologi, gruppe eller organisasjon.

  Fra wikipedia

 • Dette er nazisme!

  Dette er nazisme!

 • Nasjonalsosialisme

  Nasjonalsosialisme (nazisme) (av tysk Nationalsozialismus, kortform Nazismus, ofte brukt nedsettende), er en politisk ideologi eller verdensanskuelse.

 • Nynazisme

  Nynazisme er en politisk ideologi og kultur som blant annet bygger på den tyske nasjonalsosialismen fra 1920-årene.