Nazisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Levanger Fotomuseum

  N

 • Bilde: Levanger Fotomuseum

  N

 • Bilde: Justismuseet

  NS-nål

 • Bilde: Justismuseet

  Merke

  Fra Virksomme Ord

 • Den hitlerske pinsemenighet

  Det er en ganske forbløffende likhet mellem stemningen på et nazi-møte og på et Baratt'ianer-møte. Nazismen har helt karakteren til en slags religiøs vekkelse som trosser all fornuft, all logikk, den er politisk musikk, irrasjonell fanatisme, må fattes ikke med hjernen, men "med blodet", som en av retningens teoretikere sier.

 • Driver det mot fascisme i Norge?

  Det er farlig å ta Quisling for humoristisk. Som privatmann kan han være komisk, men Quisling må fremfor alt ikke betraktes bare som en enkeltperson.

 • Kampen for arbeiderklassens enhet

  Siden Norges kommunistiske parti sist holdt landsmøte - våren 1932 - har der foregått veldige endringer i de politiske forhold både nasjonalt og internasjonalt. Med begeistring og glede har vi i disse år fulgt utviklingen i Sovjetunionen, det stadig stigende opsving, socialismens endelige seier og sikringen av det klasseløse samfund over en sjettedel av jordkloden.

  Fra SNL

 • nazisme

  Nazisme, nasjonalsosialisme, er en politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig, parallelt med fascismens fremvekst i Italia. Nasjonalsosialismen bygde på politiske strømninger som gjorde seg gjeldende i Østerrike og Tyskland omkring 1900, spesielt den ultranasjonalistiske völkisch-tenkningen. Hovedtrekkene i ideologien var en aggressiv, rasebasert nasjonalisme, en ytterliggående antisemittisme og en mistillit til de demokratiske styreformene.

 • kirkekampen

  Kirkekampen, kirkens kamp mot nazismen under andre verdenskrig..

  Fra wikipedia

 • Du må ikke sove

  «Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland.

 • Nasjonalsosialisme

  Nasjonalsosialisme (nazisme) (av tysk Nationalsozialismus, kortform Nazismus, ofte brukt nedsettende), er en politisk ideologi eller verdensanskuelse.

 • Politikk

  Politikk (av gr.