Nazisme

Dette er nazisme! wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nazisme

  Nazismen er en politisk ideologi som oppstod i Østerrike og Tyskland etter første verdenskrig, parallelt med fascismens fremvekst i Italia. Selve navnet nazisme er en kortform av nasjonalsosialisme, men dette er også et sannsynligvis bevisst misvisende navn som de første nazistene tok i bruk, for å tiltrekke seg nye tilhengere. Nazismen har svært lite til felles med de ulike tenkemåter som grupperes under navnet sosialisme, og må ikke forveksles med disse.

 • forfølgelsen av personer med nedsatt funksjonsevne under andre verdenskrig

  Under det nazistiske styret i Tyskland (1933–1945) var personer med ulike funksjonsnedsettelser en av gruppene som ble systematisk forfulgt. Grunnen til forfølgelsen var at nazistene mente at funksjonsnedsettelser var uforenelig med ideologien om en frisk og raseren befolkning. De funksjonshemmede ble også ansett som en økonomisk byrde for staten.

  Fra wikipedia

 • Dette er nazisme!

  Dette er nazisme!

 • Nasjonalsosialisme

  Nasjonalsosialisme (nazisme) er en politisk ideologi eller verdensanskuelse.

 • Sammenligning av nazismen og stalinismen

  Flere forfattere har utført en sammenligning av nasjonalsosialismen og stalinismen, hvor de har tatt for seg problemene om hvorvidt de to ideologiene var like eller forskjellige, hvordan disse konklusjonene påvirker forståelsen av 1900-tallets historie, hva slags forhold som eksisterte mellom de to regimene, og hvorfor begge vokste frem og ble store på samme tid.