NFI

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • handikappidrett

  Handikappidrett, idrettskonkurranser og trening for funksjonshemmede, tidligere betegnet helsesport. Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble stiftet 1997. NFI er særforbund i Norges Idrettsforbund og har ca. 22 000 medlemmer i nesten 700 klubber og grupper (2005). De er en sammenslutning av Norges Handicapidrettsforbund (idrett for syns- og bevegelseshemmede), Norges Døve-Idrettsforbund (idrett for døve og hørselshemmede) og Norges Idrettsforbunds komité for utviklingshemmede (IPU-komiteen).

 • kvener

  Kvener brukes i dag om folk av kvensk/finsk ætt i Nord-Norge. Opprinnelig er kvener et gammelt folkenavn som er kjent allerede fra Ottars beretning som ble nedtegnet ved hoffet til kong Alfred av Wessex på slutten av 800-tallet. På norrønt ble formen kvenir eller kvænir brukt, mens de ble omtalt som cwenas på gammelengelsk hos kong Alfred. Betegnelsen «kvener» er etablert som en offisiell gruppebetegnelse som brukes i forskningsmiljøer og av norske myndigheter og minoritetspolitiske organisasjoner.

  Fra wikipedia

 • Børning 2

  Børning 2 er en norsk spillefilm fra 2016, regissert av Hallvard Bræin og produsert av Filmkameratene.

 • Canada

  Canada er et land i Nord-Amerika.

 • Neste sommer (TV-serie)

  Neste sommer er en norsk komiserie som har gått på TVNorge siden 2014.