NFI

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • handikappidrett

  Handikappidrett, idrettskonkurranser og trening for funksjonshemmede, tidligere betegnet helsesport.Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble stiftet 1997. NFI er særforbund i Norges Idrettsforbund og har ca. 22 000 medlemmer i nesten 700 klubber og grupper (2005). De er en sammenslutning av Norges Handicapidrettsforbund (idrett for syns- og bevegelseshemmede), Norges Døve-Idrettsforbund (idrett for døve og hørselshemmede) og Norges Idrettsforbunds komité for utviklingshemmede (IPU-komiteen).

 • kvener

  Kvener brukes i dag om folk av kvensk/finsk ætt i Nord-Norge. Opprinnelig er kvener et gammelt folkenavn som er kjent allerede fra Ottars beretning som ble nedtegnet ved hoffet til kong Alfred av Wessex på slutten av 800-tallet. På norrønt ble formen kvenir eller kvænir brukt, mens de ble omtalt som cwenas på gammelengelsk hos kong Alfred.Betegnelsen «kvener» er etablert som en offisiell gruppebetegnelse som brukes i forskningsmiljøer og av norske myndigheter og minoritetspolitiske organisasjoner.

  Fra wikipedia

 • Filmens hus

  Filmens hus ligger i Dronningens gate 16 i Oslo sentrum og huser en rekke organisasjoner som på en eller annen måte jobber med film.

 • Neste sommer (TV-serie)

  Neste sommer er en norsk komiserie som har gått på TVNorge siden 2014.

 • Norsk filminstitutt

  Norsk filminstitutt (NFI) er et norsk statlig organ for filmpolitikk og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.