NFI

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • paraidrett

  Paraidrett er en samlebetegnelse for idrettsaktiviteter for funksjonshemmede. Begrepet brukes om organisert idrett drevet av mennesker med alle former for funksjonsnedsettelser, og det rommer et mangfold av øvelser og aktiviteter. For de fleste av idrettene er regelverket det samme som utenfor paraidretten; aktiviteten er bare tilpasset funksjonsnedsettelsen.

 • kvener

  Kvener er folk av kvensk/finsk ætt i Nord-Norge. Opprinnelig er kvener et gammelt folkenavn som er kjent allerede fra Ottars beretning som ble nedtegnet ved hoffet til kong Alfred av Wessex på slutten av 800-tallet. På norrønt ble formen kvenir eller kvænir brukt, mens de ble omtalt som cwenas på gammelengelsk hos kong Alfred. Betegnelsen «kvener» er etablert som en offisiell gruppebetegnelse som brukes i forskningsmiljøer og av norske myndigheter og minoritetspolitiske organisasjoner.

  Fra wikipedia

 • NFI

  NFI kan vise til:

 • Neste sommer (TV-serie)

  Neste sommer er en norsk komiserie som har gått på TVNorge siden 2014.

 • Norsk filminstitutt

  Norsk filminstitutt (NFI) er et norsk statlig organ for filmpolitikk og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.