Nokia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Nokia

    Nokia er en bykommune i Finland, i landskapet Birkaland (finsk: Pirkanmaa), 15 kilometer nordvest for Tammerfors. Kommunen har et landareal på 288 kvadratkilometer, 33 135 innbyggere i 2015 og er enspråklig finsk.Nokia er en industriby, først og fremst assosiert med Nokia mobiltelefoner, men Nokia kan også knyttes til Nokian Paperi, dekkprodusenten Nokian og bryggeriet Nokian Panimo.

  • Nokia

    Nokia Corporation er et finsk telekommunikasjonskonsern som har hovedkontor i Espoo ved Helsinki. Nokia ble dannet i 1967 som en sammenslutning av tidligere virksomheter innen treforedling, gummivarer og elektriske kabler. Siden den gang har Nokia vært aktiv i flere industrier, men er nok mest kjent for sine mobiltelefoner. Per 2020 spiller Nokia en viktig rolle for utviklingen av 5G-nettet, og Nokias patenter er å finne i så å si alle mobiltelefoner.Konsernet spiller en vesentlig rolle i finsk økonomi.