Norge og EU

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norge og EU

  Fra SNL

 • Norges forhold til EU

  Norge er ikke medlem i EU. Likevel påvirker EU nesten alle sider av norsk samfunnsliv. Utvalget som vurderte Norges forhold til EU i 2012, den såkalte Europautredningen, fant at Norge siden 1994 hadde iverksatt ca. 3/4 av alle lovene EU vedtar (NOU 2012:2). Med andre ord – Norge er nesten medlem i EU uten å være det. .

 • EØS-avtalen

  Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge (Sveits er med i EFTA, men ikke i EØS). Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

  Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.