Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norge

  Norge, Noreg, er et monarki i Europa som utgjør den vestlige og nordlige delen av Den skandinaviske halvøya. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst. I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard (inkludert Bjørnøya) og Jan Mayen i det nordlige Atlanterhavet, likeledes tre biland: Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet, Peter I Øy i det sørlige Stillehavet og Dronning Maud Land som utgjør en sektor av Antarktis sør for Atlanterhavet.

 • Norge

  Norge er et land som ligger langt nord i Europa. Landet grenser til Sverige, Finland og Russland. Hovedstaden heter Oslo.Norge har en lang kyst mot Atlanterhavet. Svalbard og Jan Mayen er en del av Norge..

  Fra wikipedia

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.

 • Norges kommuner

  Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1.