Norsk filmforbund

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk filmforbund

  Fra SNL

 • Norsk Filmforbund

  Norsk Filmforbund, grunnlagt 1946, forbund av norske filmarbeidere (unntatt filmprodusenter) som har til formål å fremme og verne norsk filmproduksjon, og ivareta norske filmfagfolks interesser overfor myndighetene og filmprodusentene. Forbundet har over 1000 medlemmer (2015), og er medlem av Norsk Kunstnerråd og Media and Entertainment International (MEI).

 • norsk film

  Siden oppstarten på begynnelsen av 1900-tallet har norsk film hatt en stor utvikling og gjennomgått mange endringer. Perioder med motgang og lav produksjon har gjennom årene blitt avløst av oppgangstider, med statlig finansiering, økte besøkstall på kino og internasjonal kommersiell suksess.Fiskerlivets farer, et drama som antas innspilt i 1907, regnes ofte som den første norske spillefilmen.

  Fra wikipedia

 • Norsk Filmforbund

  Norsk Filmforbund (NFF) er et fagforbund for personer som arbeider innen filmbransjen, tv-bransjen eller med videoproduksjon.NFF har om lag 1200 medlemmer ved inngangen til 2019, og er dermed det største fagforbundet på sitt felt.

 • Tor M. Tørstad

  Tor Magnus Tørstad (født 15.

 • Tore Severin Netland

  Tore Severin Netland (født 10.

Mer om Norsk filmforbund fra Vox Publicas arkiv