Norsk Teknisk Museum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk Teknisk Museum

    Fra SNL

  • Norsk Teknisk Museum

    Norsk Teknisk museum, Kjelsås i Oslo, stiftet i 1914, er et samtids- og historisk museum for teknologi, industri, vitenskap og medisin.Museet inneholder blant annet Norges første dampmaskin (1820), Norges første bil (1895) og Norges første fly (1912). I Vitensenteret er undring og opplevelse i fokus. På en flate på over 1000 kvadratmeter finnes interaktive installasjoner som er designet for å vekke og stimulere til nysgjerrighet og forskertrang.

  • jernverk

    Jernverk er industrielle foretak der jernmalm smeltes og råjern og stål framstilles. De tidligste jernverkene (fra 1600-tallet) brukte masovner til jernfremstilling, og energikildene var vannkraft, trekull og menneskelig arbeid. Jernverkene sto for datidas høyteknologi, medførte urbanisering, industrielt lønnsarbeid og spredning av nye varer – både krigsviktige produkter som kanoner og kuler, og nye forbruksvarer som ovner, redskaper og redskaper til hjemmet.