Norsk Teknisk Museum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk Teknisk Museum

    Fra SNL

  • Norsk Teknisk Museum

    Norsk Teknisk museum, Kjelsås i Oslo, stiftet i 1914, er et samtids- og historisk museum for teknologi, industri, vitenskap og medisin.Museet inneholder blant annet Norges første dampmaskin (1820), Norges første bil (1895) og Norges første fly (1912). I Vitensenteret er undring og opplevelse i fokus. På en flate på over 1000 kvadratkilometer finnes interaktive installasjoner som er designet for å vekke og stimulere til nysgjerrighet og forskertrang.

  • Telemuseet

    Telemuseet, tidligere Norsk Telemuseum (fram til 1. april 2011) har siden 2018 vært en del av Norsk Teknisk museum. Museet var opprinnelig en selvstendig stiftelse som ivaretok Telenors ansvar for bevaring av kulturminner innen sitt sektorområde. Museet var landsomfattende, med kulturminner, utstillinger og samlinger mange steder, og det dokumenterte hele det store arbeidet med oppbyggingen av telekommunikasjon som infrastruktur i Norge.