Norsk Teknisk Museum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk Teknisk Museum

  Fra SNL

 • Norsk Teknisk Museum

  Norsk Teknisk museum, Kjelsås i Oslo, stiftet i 1914, er et samtids- og historisk museum for teknologi, industri, vitenskap og medisin.Museet inneholder blant annet Norges første dampmaskin (1820), Norges første bil (1895) og Norges første fly (1912). I Vitensenteret er undring og opplevelse i fokus. På en flate på over 1000 kvadratmeter finnes interaktive installasjoner som er designet for å vekke og stimulere til nysgjerrighet og forskertrang.

 • jernverk

  Jernverk er industrielle foretak der jernmalm smeltes og råjern og stål framstilles. De tidligste jernverkene (fra 1600-tallet) brukte masovner til jernfremstilling, og energikildene var vannkraft, trekull og menneskelig arbeid. Jernverkene sto for datidas høyteknologi, medførte urbanisering, industrielt lønnsarbeid og spredning av nye varer – både krigsviktige produkter som kanoner og kuler, og nye forbruksvarer som ovner, redskaper og redskaper til hjemmet.

  Fra wikipedia

 • Michael Leegaard

  Michael Nicolai Leegaard (født 1.

 • Norsk Teknisk Museum

  Norsk Teknisk Museum er et norsk museum for industri, vitenskap, teknologi og medisin.

 • Telemuseet

  Telemuseet, tidligere Norsk Telemuseum, var et norsk museum som hadde utstillinger og samlinger av telekommunikasjonsutstyr flere steder i Norge.