ny kurs for norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om ny kurs for norge

  Fra Virksomme Ord

 • Ny kurs for Norge

  Hvordan skal vi sikre enkeltmennesket større frihet? Det spørsmålet har vært det sentrale for den faglige og politiske arbeiderbevegelsen gjennom snart 100 år. I forbindelse med partiets jubileum har vi igjen satt enkeltmenneskets frihet og muligheter i sentrum for den politiske debatten.

  Fra SNL

 • fornorsking

  Fornorsking er politikk og prosesser der urfolk og nasjonale minoriteters språk og kultur motarbeides og erstattes av den norske majoritetens språk og kultur. Fra 1850-tallet til 1960-tallet hadde Norge en målretta fornorskingspolitikk retta mot urfolket samene og den nasjonale minoriteten kvenene/norskfinnene. Norske myndigheter forfulgte og motarbeidet også kulturen til andre nasjonale minoriteter, men det er ikke vanlig å bruke begrepet «fornorskning» om denne politikken.

 • husmorskole

  Husmorskole er en fellesbetegnelse for flere skoler og kurs med det formål å lære kvinner husholdsfag og husarbeid. Skolene var viktige i utdannelsen av mange unge kvinner fra de første ble etablert i 1865 og fram til de sluttet å eksistere i 1976. På begynnelsen av 1920-tallet fantes 56 skoler, og tallet økte til 64 skoler i 1957. Over 3000 kvinner ble hvert år uteksaminert.

  Fra wikipedia

 • Politigrader i Norge

  Politigrader i Norge er grader brukt i Politi- og lensmannsetaten.

 • Statsbankerotten (1813)

  Statsbankerotten er den vanlige og folkelige betegnelse på pengereformen som ble innført i Danmark-Norge den 5.

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.