ny kurs for norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om ny kurs for norge

  Fra Virksomme Ord

 • Ny kurs for Norge

  Hvordan skal vi sikre enkeltmennesket større frihet? Det spørsmålet har vært det sentrale for den faglige og politiske arbeiderbevegelsen gjennom snart 100 år. I forbindelse med partiets jubileum har vi igjen satt enkeltmenneskets frihet og muligheter i sentrum for den politiske debatten.

  Fra SNL

 • husmorskole

  Husmorskole er en fellesbetegnelse for flere skoler og kurs med det formål å lære kvinner husholdsfag og husarbeid. Skolene var viktige i utdannelsen av mange unge kvinner fra de første ble etablert i 1865 og fram til de sluttet å eksistere i 1976. På begynnelsen av 1920-tallet fantes 56 skoler, og tallet økte til 64 skoler i 1957. Over 3000 kvinner ble hvert år uteksaminert.

 • De norske FN-beredskapsstyrker

  De norske FN-beredskapsstyrker var et system innen Forsvaret for å kunne rekruttere og trene opp personell, sette opp og sette inn militære styrker til FNs fredsbevarende operasjoner. Ordningen ble besluttet opprettet i 1963, og muliggjorde innsetting av norske styrkebidrag i flere FN-operasjoner. Utviklingen av beredskapsstyrker øremerket FN-innsats skjedde innenfor rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet, og etableringen av Den nordiske samarbeidsgruppen om militære FN-spørsmål (NORDSAMFN) i 1963, til denne ble avviklet i 1997.

  Fra wikipedia

 • Angrepet på Norge i 1940

  Angrepet på Norge i 1940 (på tysk omtalt med kodenavnet Weserübung-Nord) var det tyske militære angrepet på Norge tirsdag 9.

 • Axel Jensen

  Axel Buchardt Jensen (født 12.

 • Norge under andre verdenskrig

  Norge under andre verdenskrig omhandler perioden som strekker seg fra starten på andre verdenskrig 1.