Nye media

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medialisering

  Medialisering (engelsk: mediatization) brukes som begrep i medievitenskap om prosesser som utspiller seg mellom endringer i mediene og endringer i samfunn og kultur.  Medialisering er langsiktige transformasjoner i omgivelser der medier har en sentral rolle. Medialisering innebærer omforming av sosiale institusjoner og kulturell praksis. .

 • ny mediekunst

  Ny mediekunst er en samlebetegnelse på en form for billedkunst som benytter ny medieteknologi, inkludert computergenerert animasjon, datagrafikk, lyd, digital fotografi, bioteknologi, mobiltelefoni og video. Interaktivitet står sentralt når ny medieteknologi tas i bruk innenfor ny mediekunst. Tilskueren blir i større grad medprodusent og en aktiv deltaker i den kunstneriske prosessen.  .

  Fra wikipedia

 • Medier

  Medier er flertallsformen av ordet medium, og kan ha flere betydninger: Spiritistiske medier – personer som formidler budskap i magisk eller mystisk sammenheng, for eksempel fra døde Massemedier – aviser, fjernsyn, internett osv.

 • Nye Veier

  Nye Veier AS er et norsk statsaksjeselskap stiftet 4.

 • Nye medier

  Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon som er tilgjengeliggjort gjennom datateknologi.