Nye media

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • norsk kunsthistorie

  Norsk kunsthistorie strekker seg fra førhistoriske hulemalerier til multimedial samtidskunst. Se også samisk kunst..

 • abstrakt kunst

  Abstrakt kunst er visuell kunst hvor forbindelsen til den synlige og konkrete virkeligheten er redusert, forenklet, generalisert eller opphevet.Abstrakt og figurativ kunst utelukker hverandre gjensidig, men i praksis er denne motsetningen mer en glidende overgang enn et absolutt skille..

  Fra wikipedia

 • Medier

  Medier er flertallsformen av ordet medium, og kan ha flere betydninger: Spiritistiske medier – personer som formidler budskap i magisk eller mystisk sammenheng, for eksempel fra døde Massemedier – aviser, fjernsyn, internett osv.

 • Nye medier

  Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon som er tilgjengeliggjort gjennom datateknologi.

 • Nyrealismen

  Nyrealisme eller etisk realisme er en betegnelse på en litterær retning som dominerte norsk litteratur i første halvdel av 1900-tallet.