Nye media

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk kunsthistorie

  Norsk kunsthistorie strekker seg fra førhistoriske hulemalerier til multimedial samtidskunst. Se også samisk kunst. .

 • ny mediekunst

  Ny mediekunst er en samlebetegnelse på en form for billedkunst som benytter ny medieteknologi, inkludert computergenerert animasjon, datagrafikk, lyd, digital fotografi, bioteknologi, mobiltelefoni og video. Interaktivitet står sentralt når ny medieteknologi tas i bruk innenfor ny mediekunst. Tilskueren blir i større grad medprodusent og en aktiv deltaker i den kunstneriske prosessen.

  Fra wikipedia

 • Medier

  Medier er flertallsformen av ordet medium, og kan ha flere betydninger: Spiritistiske medier – personer som formidler budskap i magisk eller mystisk sammenheng, for eksempel fra døde Massemedier – aviser, fjernsyn, internett osv.

 • Nye medier

  Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon som er tilgjengeliggjort gjennom datateknologi.

 • Nyrealismen

  Nyrealisme eller etisk realisme er en betegnelse på en litterær retning som dominerte norsk litteratur i første halvdel av 1900-tallet.