Nyhetsverdi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nyhetsverdi

  Fra SNL

 • nyhetsreportasje

  Nyhetsreportasjen er en sjanger som hører til både reportasjejournalistikken og nyhetsjournalistikken. Den kjennetegnes ved at journalisten rapporterer fra et bestemt sted om en aktuell hendelse eller et aktuelt fenomen. Journalisten bruker sine egne observasjoner og skildrer disse i nyhetsreportasjen, gjerne i tillegg til andre metoder og kilder, som for eksempel intervjuer med aktuelle personer.

 • black metal

  Black metal er en sjanger innenfor heavy metal og underkategorien ekstremmetal. Sentrale musikalske kjennetegn i black metal er at lydbildet preges av høyfrekvent lyd, raske tempi og en utpreget ekstrem vokalstil som kan være skrikende eller hvesende. Tekstene er gjerne blasfemiske og konfronterende mot kristne verdier. Den visuelle estetikken er også en stor del av black metal.

  Fra wikipedia

 • Nyhet

  En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse.

 • Pressemelding

  For Wikipedias pressemeldinger, se Wikipedia:Pressemeldinger.

 • Reportasje

  Reportasje er en faglitterær genre i nyhetsmedia, slik som aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, der journalisten selv er ute for å undersøke en sak på stedet.