Nyhetsverdi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nyhetsverdi

  Fra SNL

 • black metal

  Black metal er en sjanger innenfor heavy metal og underkategorien ekstremmetal. Sentrale musikalske kjennetegn i black metal er at lydbildet preges av høyfrekvent lyd, raske tempi og en utpreget ekstrem vokalstil som kan være skrikende eller hvesende. Tekstene er gjerne blasfemiske og konfronterende mot kristne verdier. Den visuelle estetikken er også en stor del av black metal.

 • Karl Drais

  Karl Drais, hvis fulle navn var Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn, var en baron og oppfinner i Karlsruhe i Baden i dagens Tyskland. Han regnes i dag av mange for å være sykkelens oppfinner, selv om Drais' sykkel, som han lanserte i 1817, var et fremkomstmiddel uten pedaler.  Blant Karl Drais' andre oppfinnelser finner vi en skrivemaskin og en stenografimaskin, og ikke minst den menneskedrevne jernbanevognen dresinen, som har fått navn etter sin oppfinner.

  Fra wikipedia

 • Nyhet

  En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse.

 • Pressemelding

  For Wikipedias pressemeldinger, se Wikipedia:Pressemeldinger.En pressemelding er en tekst som sendes til media for å spre informasjon med nyhetsverdi.

 • Reportasje

  Reportasje er en faglitterær genre i nyhetsmedia, slik som aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, der journalisten selv er ute for å undersøke en sak på stedet.