Nyhetsverdi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nyhetsverdi

  Fra SNL

 • black metal

  Black metal er en sjanger innenfor heavy metal og underkategorien ekstremmetal. Sentrale musikalske kjennetegn i black metal er at lydbildet preges av høyfrekvent lyd, raske tempi og en utpreget ekstrem vokalstil som kan være skrikende eller hvesende. Tekstene er gjerne blasfemiske og konfronterende mot kristne verdier. Den visuelle estetikken er også en stor del av black metal.

 • innovasjon

  Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk.

  Fra wikipedia

 • Kulturminneverdier

  Kulturminneverdier (tidligere ble begrepet verneverdier brukt, men dette er gått bort fra) er de verdier som legges til grunn når et kulturminne vurderes med henblikk på vern.

 • Nyhet

  En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse.

 • Pressemelding

  For Wikipedias pressemeldinger, se Wikipedia:Pressemeldinger.En pressemelding er en tekst som sendes til media for å spre informasjon med nyhetsverdi.