Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nynorsk

  Nynorsk er eitt av dei to norske skriftspråka. Det andre er bokmål. Det nynorske skriftspråket vart utforma på 1800-talet av språkforskaren Ivar Aasen på grunnlag av dei norske dialektane. Nynorsk blir brukt av omtrent ti prosent av dei som skriv norsk i Noreg. Årsaka til at det finst to norske skriftspråk, er unionstida mellom Noreg og Danmark (1537–1814).

 • Nynorsk kultursentrum

  Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting og ein nasjonal kulturinstitusjon som arbeider for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal vere den viktigaste formidlaren av nynorsk identitet og sjølvtillit. Nynorsk kultursentrum femner om avdelingane Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje. Stiftinga Nynorsk kultursentrum vart grunnlagd 30.

  Fra wikipedia

 • Jon Fosse

  Jon Olav Fosse (født 1959) er en norsk forfatter, lyriker, dramatiker, oversetter og litteraturviter.

 • Nynorsk

  Nynorsk, frem til 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av den 12.

 • Nynorsk i grunnskolen

  Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, for skoleåret 2022/2023 var denne andelen 11,48%.