Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nynorsk

  Nynorsk er eitt av dei to norske skriftspråka. Det andre er bokmål. Det nynorske skriftspråket vart utforma på 1800-talet av språkforskaren Ivar Aasen på grunnlag av dei norske dialektane. Nynorsk blir brukt av omtrent ti prosent av dei som skriv norsk i Noreg. Årsaka til at det finst to norske skriftspråk, er unionstida mellom Noreg og Danmark (1537–1814).

 • nynorsk

  Nynorsk er eitt av dei to norske skriftspråka. Det andre er bokmål.Tidlegare heitte nynorsk landsmål, medan bokmål vart kalla dansk, dansk-norsk eller riksmål..

  Fra wikipedia

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.

 • Nynorsk

  Nynorsk, frem til 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av den 12.

 • Nynorsk i grunnskolen

  Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, for skoleåret 2023/2024 var denne andelen 11,38 %.