Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nynorsk språk og kultur

  Gode forsamling. Fyrst vil eg få takke for innbydinga og seie at det er ei stor ære og glede for meg å få lov til å vere til stades her i dag og opne "Dei nynorske festspela" som i år vert arrangert for sjuande gong.

 • Ivar Aasen

  «Detta Aaret hever voret eit stort Aar fyre alle deim, som lengta etter Festar og Stas og store Gjestebod; den eine Festen var stor, og den andre større, og Talar og Skaaler hava fallet so riklege at det lenge sidan maatte synast, at der inkje var Rom til fleire». Dette var Aasens kommentar til minneefestane i 1864 for femtiårsjubileet for Eidsvoll-grunnlova.

 • Den vesle nøkkelen til den store låsen

  Ein nøkkel er ein nøkkel, ein mann er ein mann. Men dette er ingen vanleg nøkkel, og Ivar Aasen var ingen vanleg mann.

  Fra SNL

 • nynorsk

  Nynorsk er eitt av dei to norske skriftspråka. Det andre er bokmål. Det nynorske skriftspråket vart utforma på 1800-talet av språkforskaren Ivar Aasen på grunnlag av dei norske dialektane. Nynorsk blir brukt av omtrent ti prosent av dei som skriv norsk i Noreg.Årsaka til at det finst to norske skriftspråk, er unionstida mellom Noreg og Danmark (1537–1814).

 • Nynorsk kultursentrum

  Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting og ein nasjonal kulturinstitusjon som arbeider for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal vere den viktigaste formidlaren av nynorsk identitet og sjølvtillit. Nynorsk kultursentrum femner om avdelingane Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje.Stiftinga Nynorsk kultursentrum vart grunnlagd 30.

  Fra wikipedia

 • Norges kommuner

  Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1.

 • Nynorsk

  Nynorsk, frem til 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av den 12.

 • Nynorsk i grunnskolen

  Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, for skoleåret 2022/2023 var denne andelen 11,48%.