Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Lover i utval på nynorsk

 • Bilde: Akershusbasen

  Robinson Kruso Nynorsk oversetting

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bokmål-Nynorsk

 • Bilde: Oslo Museum

  "Nynorsk. Hos bokhandleren privat"

  Fra Virksomme Ord

 • Nynorsk språk og kultur

  Gode forsamling. Fyrst vil eg få takke for innbydinga og seie at det er ei stor ære og glede for meg å få lov til å vere til stades her i dag og opne "Dei nynorske festspela" som i år vert arrangert for sjuande gong.

 • Ivar Aasen

  «Detta Aaret hever voret eit stort Aar fyre alle deim, som lengta etter Festar og Stas og store Gjestebod; den eine Festen var stor, og den andre større, og Talar og Skaaler hava fallet so riklege at det lenge sidan maatte synast, at der inkje var Rom til fleire». Dette var Aasens kommentar til minneefestane i 1864 for femtiårsjubileet for Eidsvoll-grunnlova.

 • Den vesle nøkkelen til den store låsen

  Ein nøkkel er ein nøkkel, ein mann er ein mann. Men dette er ingen vanleg nøkkel, og Ivar Aasen var ingen vanleg mann.

  Fra wikipedia

 • Nynorsk

  Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er siden likestillingsvedtaket av 12.

 • Nynorsk i grunnskolen

  Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012.

 • Wikipedia på norsk

  Wikipedia på norsk var navnet på den norskspråklige utgaven av Wikipedia fra 2001 til 2005.