Nynorsk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Nynorsk språk og kultur

  Gode forsamling. Fyrst vil eg få takke for innbydinga og seie at det er ei stor ære og glede for meg å få lov til å vere til stades her i dag og opne "Dei nynorske festspela" som i år vert arrangert for sjuande gong.

 • Ivar Aasen

  «Detta Aaret hever voret eit stort Aar fyre alle deim, som lengta etter Festar og Stas og store Gjestebod; den eine Festen var stor, og den andre større, og Talar og Skaaler hava fallet so riklege at det lenge sidan maatte synast, at der inkje var Rom til fleire». Dette var Aasens kommentar til minneefestane i 1864 for femtiårsjubileet for Eidsvoll-grunnlova.

 • Den vesle nøkkelen til den store låsen

  Ein nøkkel er ein nøkkel, ein mann er ein mann. Men dette er ingen vanleg nøkkel, og Ivar Aasen var ingen vanleg mann.

  Fra SNL

 • nynorsk

  Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet.

 • Nynorsk kultursentrum

  Nynorsk kultursentrum er ei ideell stifting og ein nasjonal kulturinstitusjon som arbeider for nynorsk skriftkultur. Stiftinga skal vere den viktigaste formidlaren av nynorsk identitet og sjølvtillit. Nynorsk kultursentrum femner om avdelingane Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje. Stiftinga Nynorsk kultursentrum vart grunnlagd 30.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Noreg, nordsamisk: Norga, lulesamisk: Vuodna, sørsamisk: Nöörje, kvensk: Norja) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Nynorsk

  Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12.

 • Nynorsk i grunnskolen

  Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, for skoleåret 2021/2022 var denne andelen 11,57%.