Ole Hallesby

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ole Hallesby

  Fra SNL

 • Ole Hallesby

  Ole Hallesby var en norsk teolog. Hallesby var konservativ både i teologi, etikk og politikk, men støttet fra 1940 Kristelig Folkeparti. Han markerte seg offisielt i den såkalte helvetesstriden fra januar 1953. .

 • kristelege ungdomsskular

  Kristelege ungdomsskular var frivillige kristne organisasjonar og frikyrkjer si utgåve av det nordiske eksamensfrie skuleslaget folkehøgskule. Ungdomsskulane utgjorde saman med folkehøgskulane og dei offentlege amtsskulane eit viktig og almenndannande utdanningstilbod, som særleg trekte til seg bygdeungdom.I 1949 blei desse tre skuleformene sidestilt i lovverket under namnet folkehøgskular, og med innføringa av niårig offentleg skule frå 1959 fekk dei tre siste åra i grunnskulen namnet ungdomsskule.

  Fra wikipedia

 • Einar Lunde

  Einar Hallesby Lunde (født 13.

 • Helvetesdebatten

  «Helvetesdebatten» eller «helvetesstriden» var en debatt og kirkelig strid om kristendommens helveteslære som ble ført i aviser og annen offentlighet i Norge fra 1953 og framover.

 • Ole Hallesby

  Ole Kristian Hallesby (født 5.