Nyhetsbrev uke 18

Lokalavisenes nye konkurrent, "verdens rikeste land" i valgkampen, hvorfor vi må ta rosabloggerne alvorlig.

Face­book er en lokalavis, skriv­er Anders Bren­na i et debat­tinn­legg på Vox Pub­li­ca: Når de set­ter opp betal­ingsmur­er rundt innhold­et sitt, risik­er­er avisene at annon­sørene fly­t­ter med pub­likum til det sosiale nettverket.

Jan-Ove Færstad tar for seg Høyesteretts diame­tralt ulike dom­mer i tre spare­pro­duk­t­sak­er, og finner prob­lema­tiske sider. Tør ikke høyesteretts­dom­mere innrømme feil?

Flere av bloggene våre er opp­datert med nye sak­er. Morten Veland tar tak i inflasjo­nen i bruk av “ver­dens rikeste land” i val­gkam­par­gu­men­tasjon. Jens E. Kjeld­sen stiller det grunn­leggende spørsmålet: Hvor­for retorikk som studi­um og fag? Regine Olsen-Hagen anmelder Tony Matel­lis absurde real­isme, Marie Elise Fonnes tar for seg det puber­tale Bieber-hys­teri­et, mens Marie Hav­nen nær­leser de pop­ulære ros­abloggenes budskap.

Nye artik­ler:
Forvir­rende dom­mer og kom­plis­erte spareprodukter
Hvor­dan kan Høyesterett innen­for en kort tidspe­ri­ode komme til diame­tralt ulike resul­tater i sak­er med svært store likhet­strekk? Av Jan-Ove Færstad.

Face­book er en lokalavis
Betal­ingsmur­er vil frem­skyn­de annon­sørenes flukt fra lokal­pressen til Face­book. Av Anders Brenna.

Poli­tisk PR:
I ver­dens rikeste land
Poli­tikere som rop­er om Norge som ver­dens rikeste land bør vite bedre — tror vi virke­lig på at penger løs­er alle prob­le­mer? Av Morten Veland

Retorikkbloggen:
Retorikk og medievitenskap
Hvor­for skal man ha forskere, studi­er og utdan­ninger i retorikk? Vi har jo allerede medieviten­skap. Ja, men retorikk og medieviten­skap er ikke det samme. Av Jens E. Kjeldsen.

Kri­tikkbloggen Peiling:
Real­is­tisk urealisme
Josh lig­ger livløs på gul­vet. Det er nesten som om han svev­er over bakken. De blanke øynene hans utstråler en utrøstelig sorg. Er han død? Av Regine Olsen-Hagen.

Justin Bieber vs. tentamen
I Debat­ten på NRK for­rige uke fikk vi se hvor­dan tenårings­fenomenet Justin Bieber har blitt skole­poli­tikk. Av Marie Elise Fonnes.

Rosa liv i varsel­raudt samfunn
325 mil­li­liter. Så myk­je silikon har ein av blogg.no-toppane i kvart bryst. Bilde­be­vis frå før – under – etter ligg ute på bloggen. Difor skal vi ikkje ignorere ros­ablog­gane. Av Marie Havnen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen