Oslo byråd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo byråd

  Fra SNL

 • Oslo

  Som Norges hovedstad er Oslo sete for Kongen, regjeringen og sentraladministrasjonen, Stortinget, Høyesterett og den øverste militære ledelse. Alle utenlandske ambassader i Norge ligger i Oslo. Her finner man også flere av landets øvrige sentrale statsinstitusjoner.Som fylke utgjør Oslo et eget valgdistrikt ved stortingsvalg, og fra 2020 sender Oslo 20 representanter til Stortinget, inkludert utjevningsmandat.

 • Anniken Hauglie

  Anniken Hauglie er ein norsk politikar for Høgre som tidlegare har vore byråd for kunnskap og utdanning i Oslo. Ho var arbeids- og sosialminister i regjeringa Solberg frå desember 2015 til januar 2020. Frå 2021 er ho viseadministrerande direktør i NHO.

  Fra wikipedia

 • Byråd

  Byråd er en vanlig betegnelse på et politisk organ i en bykommune, i Norge i moderne tid brukt om et utøvende politisk organ i (by)kommuner med byparlamentarisme.

 • Liste over Oslos byråder

  Liste over Oslos byråder omfatter byråder i Oslo byråd.

 • Oslo byråd

  Oslos byråd, også betegnet byregjeringen, er den utøvende myndigheten i Oslo kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform, og står ansvarlig overfor Oslo bystyre, kommunens folkevalgte forsamling.