Oslo byråd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo byråd

  Fra SNL

 • Oslo

  Som Norges hovedstad er Oslo sete for Kongen, regjeringen og sentraladministrasjonen, Stortinget, Høyesterett og den øverste militære ledelse. Alle utenlandske ambassader i Norge ligger i Oslo. Her finner man også flere av landets øvrige sentrale statsinstitusjoner. Som fylke utgjør Oslo et eget valgdistrikt ved stortingsvalg og sender 19 representanter til Stortinget, inkludert utjevningsmandat (fra 2021 20 mandater).

 • Anniken Hauglie

  Anniken Hauglie er ein norsk politikar frå Høgre som tidlegare har vore byråd for kunnskap og utdanning i Oslo. Ho var òg arbeids- og sosialminister i regjeringa Solberg frå desember 2015 til januar 2020. Frå 2021 er ho viseadministrerande direktør i NHO. .

  Fra wikipedia

 • Byråd

  Byråd er en vanlig betegnelse på et politisk organ i en bykommune, i Norge i moderne tid brukt om et utøvende politisk organ i (by)kommuner med byparlamentarisme.

 • Liste over Oslos byråder

  Liste over Oslos byråder omfatter byråder i Oslo byråd.

 • Oslo byråd

  Oslos byråd, også betegnet byregjeringen, er den utøvende myndigheten i Oslo kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform, og står ansvarlig overfor Oslo bystyre, kommunens folkevalgte forsamling.