Oslo byråd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Oslo byråd

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  kvinne

 • Bilde: Oslo Museum

  Byrud gård.

 • Bilde: Oslo Museum

  Byrud gård.

 • Bilde: Oslo Museum

  Byrud gård.

  Fra SNL

 • Oslo

  Som Norges hovedstad er Oslo sete for Kongen, regjeringen og sentraladministrasjonen, Stortinget, Høyesterett og den øverste militære ledelse. Alle utenlandske ambassader i Norge ligger i Oslo. Her finner man også flere av landets øvrige sentrale statsinstitusjoner. Som fylke utgjør Oslo et eget valgdistrikt ved stortingsvalg, og sender 19 representanter til Stortinget inkludert utjevningsmandat.

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet, Frp, er et norsk politisk parti, stiftet 8. april 1973. Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti. Stortingsvalget i 2013 ble det store gjennombruddet for Frp, da det for første gang ble regjeringsparti. Etter å ha vært et selverklært protest- og opposisjonsparti siden det ble stiftet, fikk partiet regjeringsansvar sammen med Høyre og dannet regjeringen Solberg.

  Fra wikipedia

 • Liste over Oslos byråder

  Liste over Oslos byråder omfatter byråder i Oslo bystyre.

 • Oslo byråd

  Oslos byråd er den utøvende myndigheten i Oslo kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform.

 • Politikk i Oslo

  Politikk i Oslo er lokalpolitikk på kommune- og fylkestingsnivå i Oslo.