Åpne, offentlige data: Samtalen fortsetter

Konferanser, seminarer, tvitring -- en liten lenkesamling.

Inter­essen for å åpne opp offentlig sek­tors data for videre­bruk er upåk­lagelig og utvil­somt økende. I dag arran­ger­er Vest­lands­forsk­ing et sem­i­nar i Oslo med bred deltakelse. Debat­ten kan følges på Twit­ter.

I går arrangerte EU-pros­jek­tet Epsi­plat­form en stor kon­fer­anse i Madrid. Pre­sen­tasjonene her­fra skal opp­sum­meres og pub­lis­eres i etterkant. Imens kan en følge den videre debat­ten — på Twitter.

Arbei­det med kravspe­si­fikasjo­nen til den norske reg­jerin­gens kom­mende datak­ilde­por­tal data.norge.no fort­set­ter. Forny­ings­de­parte­mentet ber om inn­spill til arbeidet.

Twit­ter er en god kanal for å få tips om den inter­nasjonale utviklin­gen. Her anbe­fales stikko­rdet #open­da­ta.

Tips om noe som burde vært med her? Bruk kom­men­tar­fel­tet eller @oovrebo.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Del­ing offentlige data Olav Anders Øvre­bø skriv­er godt om del­ing av offentlige data. (tags: opendata) […]

til toppen