Øst-Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Øst-Europa

  Fra SNL

 • Øst-Europa

  Øst-Europa er navn på de østlige deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk, og hvilke land som er en del av Øst-Europa er i stadig endring i daglig bruk. Historisk sett kan man identifisere tre perioder med en relativt stabil forståelse av hvilke områder som regnes til Øst-Europa, fra middelalderens ortodoks-katolske kirkesplittelse, opplysningstidens sivilisasjonsbegrep og den kalde krigens politiske jernteppe.

 • Europa

  Europa er Jordens nest minste verdensdel. Arealet er på 10 180 000 kvadratkilometer, som utgjør 6,8 prosent av jordens landareal. Europa har 831,5 millioner innbyggere (2020), som utgjør 10,7 prosent av Jordens befolkning. Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet. Det laveste punktet er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets overflate.

  Fra wikipedia

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia.

 • Sentral-Europa

  Sentral-Europa eller Mellom-Europa er regionen i Europa mellom Øst-Europa og Vest-Europa.

 • Øst-Europa

  Øst-Europa er den østlige delen av Europa.