Øst-Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Øst-Europa

  Fra SNL

 • Øst-Europa

  Øst-Europa er navn på de østlige deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk, og hvilke land som er en del av Øst-Europa er i stadig endring i daglig bruk.Historisk sett kan man identifisere tre perioder med en relativt stabil forståelse av hvilke områder som regnes til Øst-Europa, fra middelalderens ortodoks-katolske kirkesplittelse, opplysningstidens sivilisasjonsbegrep og den kalde krigens politiske jernteppe.

 • Warszawapakten

  Warszawapakten var en forsvarsallianse mellom Sovjetunionen og landene i østblokken under den kalde krigen. Alliansen ble inngått 14. mai 1955 mellom Albania, Bulgaria, Polen, Romania, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Ungarn og Øst-Tyskland. Opprettelsen var begrunnet som et mottiltak etter at Vest-Tyskland hadde fått full suverenitet og sluttet seg til NATO 5.

  Fra wikipedia

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia og tilliggende øyer.

 • Øst-Europa

  Øst-Europa er er en underregion av det europeiske kontinentet som utgjør den østlige delen av Europa.

 • Østlige Europa

  Østlige Europa er en subregion i Europa som dekker et landareal på 1 672 716 km² med 144 913 000 innbyggere i juli 2022.