Øst-Europa

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Øst-Europa

  Fra SNL

 • Øst-Europa

  Øst-Europa, navn på de østlige deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk, og hvilke land som er en del av Øst-Europa er i stadig endring i daglig bruk. Historisk sett kan man identifisere tre perioder med en relativt stabil forståelse av hvilke områder som regnes til Øst-Europa, fra middelalderens ortodoks-katolske kirkesplittelse, opplysningstidens sivilisasjonsbegrep og den kalde krigens politiske jernteppe.

 • Europa

  Europa er jordens nest minste verdensdel. Arealet er på 10 180 000 kvadratkilometer; det utgjør 6,8 prosent av jordens landareal. Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet; det laveste punkt er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets overflate. Den lengste elven er Volga, 3685 kilometer, og største innsjø er Ladoga, 18 180 kvadratkilometer.

  Fra wikipedia

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca.

 • Europas geografi

  Europas geografi angir at Europa regnes som en av syv verdensdeler, som fysisk er den nordvestlige halvøyen av den større landmassen kalt Eurasia.

 • Øst-Europa

  Øst-Europa er den østlige delen av Europa.