PDF

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om PDF

    Fra SNL

  • PDF

    PDF er et standardisert filformat for dokumenter utviklet av Adobe i 1992. Formatet sikrer at dokumenter vises likt uavhengig av maskinvare, programvare og konfigurasjon, og er dermed svært godt egnet til utveksling og trykking. Filformatet benytter filendelsen pdf. Formatet er basert på PostScript, og er fra 2008 også et åpent format. Det finnes derfor en rekke ulike verktøy for å vise og generere PDF-filer, og alle dokumentformater kan i dag enten konverteres til PDF gjennom dedikerte verktøy eller via såkalte PDF-printere.

  • PostScript

    PostScript er et sidebeskrivelsesspråk og programmeringsspråk som ble utviklet av Adobe Systems i tidsrommet 1982—1984. I første rekke blir PostScript brukt for å definere hvordan sider med tekst og illustrasjoner skal se ut på utskrifter og, med visse begrensninger, på dataskjermer. Bruksområdet har i hovedsak vært framstilling av trykksaker og elektroniske publikasjoner på standard datautstyr, ofte etter konseptet desktop publishing.