PDF

GoodReader er en PDF-leser for iPhone, iPad og iPod touch. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om PDF

  Fra SNL

 • PostScript

  PostScript er et sidebeskrivelsesspråk og programmeringsspråk som ble utviklet av Adobe Systems i tidsrommet 1982—1984. I første rekke blir PostScript brukt for å definere hvordan sider med tekst og illustrasjoner skal se ut på utskrifter og, med visse begrensninger, på dataskjermer. Bruksområdet har i hovedsak vært framstilling av trykksaker og elektroniske publikasjoner på standard datautstyr, ofte etter konseptet desktop publishing.

 • NVEs utvalgte kulturminner

  NVEs utvalgte kulturminner, egentlig Kulturminner i vassdrag og energiforsyning, er et større prosjekt om teknisk-industrielle kulturminner som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), ved NVEs Museumsordning, gjennomførte i en tiårsperioden fra 2003. Prosjektet innebar en landsomfattende kartlegging og kulturminnefaglig vurdering av utvalgte vassdrags- og elektrotekniske anlegg i Norge.

  Fra wikipedia

 • GoodReader

  GoodReader er en PDF-leser for iPhone, iPad og iPod touch.

 • Portable Document Format

  Portable Document Format (PDF) er et digitalt dokumentformat som er utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993.

 • Storebæltsforbindelsen

  Storebæltsforbindelsen er en veiforbindelse som utgjøres av to broer og én tunnel, mellom Nyborg på Fyn og Halsskov på Sjælland i Danmark.