Peder Pedersen Soelvold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Peder Pedersen Soelvold

    Peder Pedersen Soelvold var en norsk journalist og lærer. Han arbeidet som omgangsskolelærer til han i 1831 grunnla og redigerte tidsskriftet Statsborgeren, En Tidende for Norges Vel, der Henrik Wergeland var blant bidragsyterne. Ved siden av å støtte arbeidet for folkeopplysning, la bladet særlig vekt på å gjengi rykter om embetsmenns maktmisbruk.I 1835 ble Soelvold dømt «fra æren» og måtte gi fra seg redaksjonen, som i oktober samme år ble overtatt av Wergeland.

  • Statsborgeren

    Historien om Statsborgeren er umulig å forstå uten å trekke inn grunnleggeren og den første redaktøren, husmannsønnen Peder Pedersen Soelvold (f. 1799) fra Holla i Ulefoss. Statsborgeren kom ut i hovedstaden fra 1831, og i sitt opprinnelige program skulle avisen fremme pedagogisk fostring og folkeopplysning, men Statsborgeren ble etter hvert mer politisk.