Peder Pedersen Soelvold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Peder Pedersen Soelvold

    Peder Pedersen Soelvold var en norsk journalist og lærer. Han arbeidet som omgangsskolelærer til han i 1831 grunnla og redigerte tidsskriftet Statsborgeren, En Tidende for Norges Vel, der Henrik Wergeland var blant bidragsyterne. Ved siden av å støtte arbeidet for folkeopplysning, la bladet særlig vekt på å gjengi rykter om embetsmenns maktmisbruk.I 1835 ble Soelvold dømt «fra æren» og måtte gi fra seg redaksjonen, som i oktober samme år ble overtatt av Wergeland.

  • Statsborgeren

    Statsborgeren var en avis som ble utgitt i Christiania første gang i 1831. Avisen tok navnet Den Nye Statsborger i 1837 og gikk inn året etter.