Peder Pedersen Soelvold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Peder Pedersen Soelvold

    Peder Pedersen Soelvold, født i Holla, norsk journalist. Arbeidet som omgangsskolelærer til han 1831 grunnla og redigerte Statsborgeren, En Tidende for Norges Vel. Ved siden av å støtte arbeidet for folkeopplysning (en av bidragsyterne her var Henrik Wergeland), la bladet særlig vekt på å gjengi rykter om embetsmenns maktmisbruk. 1835 ble Soelvold dømt «fra æren» og måtte gi fra seg redaksjonen, som i oktober samme år ble overtatt av Wergeland.