"personalsak"

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om "personalsak"

    Fra SNL

  • Arnved Nedkvitne

    Arnved Nedkvitne er en norsk historiker, dr.philos. Han var professor ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU) i perioden 1991–1993, og professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo fra 1993 til 2009. Hans fagområde er norsk historie i middelalder og tidlig nytid.Nedkvitne har utgitt blant annet Utenrikshandelen fra det vestafjelske Norge (1983, doktoravhandling), «Mens Bønderne seilte og Jægterne fòr.» Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500–1730 (1988), Byen under Eikaberg (med Per G.

  • Jens-Halvard Bratz

    Jens-Halvard Bratz var en norsk industrileder og politiker. Han var administrerende direktør i Grorud Jernvarefabrik fra 1962 til 1981, industriminister for Høyre fra 1981 til 1983, president i Norges Industriforbund fra 1971 til 1973 og hadde en rekke verv innen norsk næringsliv.

Mer om "personalsak" fra Vox Publicas arkiv