"personalsak"

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om "personalsak"

    Fra SNL

  • Arnved Nedkvitne

    Arnved Nedkvitne er en norsk historiker, dr.philos. Han var professor ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU) i perioden 1991–1993, og professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo fra 1993 til 2009. Hans fagområde er norsk historie i middelalder og tidlig nytid.Nedkvitne har utgitt blant annet Utenrikshandelen fra det vestafjelske Norge (1983, doktoravhandling), «Mens Bønderne seilte og Jægterne fòr.» Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500–1730 (1988), Byen under Eikaberg (med Per G.

  • Siv Jensen

    Siv Jensen er en norsk politiker som var leder av Fremskrittspartiet fra 2006 til 2021. Jensen var i perioden 2013–2020 finansminister i Erna Solbergs regjering og stortingsrepresentant for Oslo fra 1997 til 2021. Hun overtok som partileder i 2006 etter at Carl I. Hagen hadde sittet som leder i 28 år. Jensen opparbeidet seg en sterk stilling i partiet, og under hennes ledelse sto det samlet.

Mer om "personalsak" fra Vox Publicas arkiv