Politisk oppdragelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ludvig 16.

  Ludvig 16 var konge av Frankrike fra 1774 til 1792. Han var sønn av Ludvig 15s sønn Ludvig og Maria Josefa av Sachsen. I 1770 ble han gift med Marie Antoinette, datter av keiser Frans 1 og Maria Teresia av Østerrike.Ludvig 16 var den siste eneveldige franske kongen. Kongemakten hadde alt mistet mye av sin prestisje i opinionen under forgjengeren Ludvig 15.

 • Arbeiderforeningene

  Thranebevegelsen var politiske reformforeninger stiftet etter initiativ fra Marcus Thrane for å bedre arbeidsforholdene for norske arbeidere og husmenn. Foreningene utgjorde til sammen det som blir kalt Thranebevegelsen eller thranittene. Den første foreningen ble stiftet i desember 1848, deretter ble det etablert foreninger over hele Norge.De mange arbeiderforeningene under Thranes fane hadde som langsiktige mål allmenn stemmerett for menn.

  Fra wikipedia

 • Arba Kokalari

  Arba Kokalari (født 1986) er en svensk politiker av albansk opphav som representerer Moderaterna.

 • Nasjonalsosialistisk propaganda

  Nasjonalsosialistisk propaganda, også omtalt som nazipropaganda, omfatter først og fremst det tyske nazistpartiet NSDAPs ideologiske påvirkningsarbeid, agitasjon og kulturuttrykk gjennom ulike typer massekommunikasjon før og under andre verdenskrig.

 • Partiet Sentrum

  Partiet Sentrum er et registrert politisk parti i Norge.

Mer om Politisk oppdragelse fra Vox Publicas arkiv