Politisk oppdragelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Ludvig 16

    Ludvig 16 var konge av Frankrike fra 1774 til 1792. Han var sønn av Ludvig 15s sønn Ludvig og Maria Josefa av Sachsen. I 1770 ble han gift med Marie Antoinette, datter av keiser Frans 1 og Maria Teresia av Østerrike. Ludvig 16 var den siste eneveldige franske kongen. Kongemakten hadde alt mistet mye av sin prestisje i opinionen under forgjengeren Ludvig 15.

  • Arbeiderforeningene

    Thranebevegelsen var politiske reformforeninger stiftet etter initiativ fra Marcus Thrane for å bedre arbeidsforholdene for norske arbeidere og husmenn. Foreningene utgjorde til sammen det som blir kalt Thranebevegelsen eller thranittene. Den første foreningen ble stiftet i desember 1848, deretter ble det etablert foreninger over hele Norge. De mange arbeiderforeningene under Thranes fane hadde som langsiktige mål allmenn stemmerett for menn.

Mer om Politisk oppdragelse fra Vox Publicas arkiv