Politiske skandaler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Belgias samtidshistorie

  Belgias samtidshistorie er historien etter 1993. Belgias moderne historie er preget av motsetningene mellom de tre regionene Flandern, Vallonia og Brussel. I 1988 begynte prosessen med å gjøre Belgia til en forbundsstat med tre autonome (selvstyrte) regioner. I 1993 var denne prosessen ferdig. for historien før 1993, se Belgias historie .

 • Perus samtidshistorie

  Ved overgangen til 2000-tallet hadde president Alberto Fujimori i hovedsak klart å nedkjempe geriljaen «Lysende sti», men hans autoritære regime hadde blitt stadig mer upopulært. Fujimori-regimet endte i 2000 da presidenten ble avsatt og flyktet til Japan. Etter et kort overgangsregime, ble Alejandro Toledo valgt inn som president i 2001. Peru gikk inn i en ny periode preget både av politisk liberalisering og økonomisk oppgang.

  Fra wikipedia

 • Lewinsky-skandalen

  Lewinsky-skandalen var en politisk skandale i USA som sprang ut fra et såkalt «upassende, fysisk forhold» mellom USAs president Bill Clinton og Monica Lewinsky, en 22 år gammel praktikant i Det hvite hus.

 • Skandale

  En skandale er en hendelse eller en handling som vekker forargelse eller ubehagelig og pinlig oppsikt, det vil si noe som strider mot den vanlige moral- eller rettsoppfattelsen i et samfunn.

 • Watergate-skandalen

  Watergate-skandalen, eller Watergate-saken, var en politisk skandale i USA som i 1974 førte til at president Richard Nixon gikk av.

Mer om Politiske skandaler fra Vox Publicas arkiv