Powerpoint

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • audiovisuelle hjelpemidler

  Audiovisuelle hjelpemidler er ulike former for materiale eller utstyr i undervisning som kombinerer lyd og visuelle elementer for å formidle informasjon eller støtte læring på en engasjerende måte. Audiovisuelle hjelpemidler kan enten fungere selvstendig, for eksempel en undervisningsfilm, eller støtte den som underviser eller presenterer noe. Svart tavle, plakater, båndspillere og overheadprojektorer er alle eksempler på audiovisuelle hjelpemidler som var mye brukt tidligere.

 • interaktiv tavle

  Interaktiv tavle er en stor berøringsskjerm som brukes i undervisningsrom og møterom. Den fungerer som et stort nettbrett og en digital tavle hvor man skriver med fingeren eller en spesialpenn. I bedrifter brukes interaktive tavler ofte til presentasjoner og nettmøter. I skolen brukes interaktive tavler til et bredt spekter av aktiviteter: til å vise og interagere med nettsider, video, bilder, animasjon, spill og presentasjoner.

  Fra wikipedia

 • Microsoft Office

  Microsoft Office, fra 2023 Microsoft 365, er en programvarepakke med ulike programmer tilpasset kontorbruk.

 • Microsoft Office PowerPoint

  Microsoft Office PowerPoint, også kalt Microsoft PowerPoint, er et dataprogram som kan benyttes for å lage bildepresentasjoner vist på en dataskjerm eller projisert på et lerret.

 • Wiki

  En wiki (fra hawaiisk, for kjapp eller rask) er et nettsted som legger til rette for samskriving av tekst i en nettleser.

Mer om Powerpoint fra Vox Publicas arkiv