Prediksjonsmarked

Et prediksjonsmarked – også kalt «informasjonsmarked» eller «veddemålsbørs» – er et marked som er opprettet med formål om å bruke den informasjonen som kan leses ut i fra markedsverdiene til å predikere bestemte framtidige hendelser (Berg, Nelson og Rietz 2003). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Prediksjonsmarked

    Fra wikipedia

  • Prediksjonsmarked

    Et prediksjonsmarked – også kalt «informasjonsmarked» eller «veddemålsbørs» – er et marked som er opprettet med formål om å bruke den informasjonen som kan leses ut i fra markedsverdiene til å predikere bestemte framtidige hendelser (Berg, Nelson og Rietz 2003).

  • Veddemålsbørs

    Veddemålsbørs (engelsk bet exchange), også brukt som Prediksjonsmarked, er en form for bookmaking hvor selskapet minimerer sin risiko ved hjelp av teknologi, som muliggjør at kundene kan vedde mot hverandre, istedenfor mot en tradisjonell bookmaker.

Mer om Prediksjonsmarked fra Vox Publicas arkiv