Produktplassering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • produktplassering

  Produktplassering, kjøp av plass i bøker, dataspill, film, musikkvideo, TV eller lignende medier for å få vist egne produkter, varemerke eller logo som en integrert del av handlingen. Produktplassering kan skje ved at en populær skuespiller gjør bruk av ny modell av et kjent bilmerke, eller at det tas nærbilde av et bestemt armbåndsur, en bestemt mobiltelefon eller en bestemt solbrille.

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge The Statistics Portals estimat ble det i 2017 brukt 535 milliarder dollar i verden på reklame. Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 1.

  Fra wikipedia

 • Neste sommer (TV-serie)

  Neste sommer er en norsk komiserie som har gått på TVNorge siden 2014.

 • Produktplassering

  Produktplassering er en form for markedsføring der et selskap betaler for at deres produkt vises i ett eller flere medier.

 • TV-reklame

  TV-reklame er reklame som formidles til målgruppen med TV som medium.

Mer om Produktplassering fra Vox Publicas arkiv