Protestaksjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Protestaksjon

    Fra SNL

  • Deraa

    Deraa er en by sør i Syria, omtrent ti kilometer fra grensen til Jordan, og hovedstad i provinsen av samme navn. Byen har om lag 105 000 innbyggere (2014). Deraa er en historisk by kjent fra oldtiden, og er nevnt i Det gamle testamentet. I nyere tid er Deraa blitt et symbol på opprøret i Syria 2011-2012, som delvis startet her. Byen ligger på hovedveien mellom Damaskus og Amman, og har lenge vært et knutepunkt.

  • Sør-Afrikas historie

    Det moderne mennesket har eksistert i Sør-Afrika i tusenvis av år. De første folkegruppene var jegere og sankere som levde som nomader. For rundt 2000–2500 år siden kom kvegfolk til, trolig med utspring i Øst-Afrika. Disse gruppene har status som urbefolkning. I dag lever de fleste etterkommerne innover mot Kalahari, fordelt på Sør-Afrika, Namibia og Botswana.