Psykologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Sjelelige kriser i menneskets liv. Henrik Ibsen og den moderne psykologi. Av Ingjald Nissen. Forlagt av H. Aschehoug & CO. (W. Nygaard). Oslo

 • Bilde: Akershusbasen

  Psykologi. William Mac Dougall. Oversat av Fridtiof Brandt. P. Haase og Søns Forlag. København.

 • Bilde: Akershusbasen

  Nogen hovedlinjer i medicinsk psykologi og psykiatri. Av Ragnar Vogt. Steenske Forlag. Kristiania.

 • Bilde: Akershusbasen

  Livets gåte. Grunnlaget for en videnskapelig psykologi. Av G. Iversen. Eget forlag. Oslo

  Fra SNL

 • psykologi

  Psykologi, studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på påvirkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse (som for eksempel aktivering under stress). Med mentale prosesser sikter man både til slike som bestemmer menneskers oppfatning av seg selv og omgivelsene (kognitive prosesser), og til dem som ligger til grunn for hva man føler og hva man vil (emosjonelle og motivasjonsmessige prosesser)..

 • psykologiens historie

  Psykologiens historie begynner med antikkens filosofi og utvikler seg til å bli et eget fag på slutten av 1800-tallet.Den første omfattende psykologiske teorien var psykoanalysen. Målet for psykoanalysen var å forstå det ubevisste sjelelivet.Psykodynamisk teori er en videreføring av psykoanalyse som la mer vekt på sosiale faktorer.Behaviorismen ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet som en motvekt til psykoanalyse og la vekt på studier av observerbare fenomener.

  Fra wikipedia

 • Anvendt psykologi

  Anvendt psykologi er bruken av psykologiske teorier for å løse praktiske problemer i samfunnet, eksempelvis innen områder som psykisk helse, ledelse, utdannelse, helse, produktdesign, ergonomi og jus.

 • Projisering (psykologi)

  Projeksjon (psykologi) defineres i psykologien som overføring av ubehagelige tanker og hendelser på andre personer som ofte står en nær.

 • Psykologi

  Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.