Psykologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Sjelelige kriser i menneskets liv. Henrik Ibsen og den moderne psykologi. Av Ingjald Nissen. Forlagt av H. Aschehoug & CO. (W. Nygaard). Oslo

 • Bilde: Akershusbasen

  Psykologi. William Mac Dougall. Oversat av Fridtiof Brandt. P. Haase og Søns Forlag. København.

 • Bilde: Akershusbasen

  Nogen hovedlinjer i medicinsk psykologi og psykiatri. Av Ragnar Vogt. Steenske Forlag. Kristiania.

 • Bilde: Akershusbasen

  Livets gåte. Grunnlaget for en videnskapelig psykologi. Av G. Iversen. Eget forlag. Oslo

  Fra SNL

 • psykologi

  Psykologi, studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på påvirkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse (som for eksempel aktivering under stress). Med mentale prosesser sikter man både til slike som bestemmer menneskers oppfatning av seg selv og omgivelsene (kognitive prosesser), og til dem som ligger til grunn for hva man føler og hva man vil (emosjonelle og motivasjonsmessige prosesser)..

 • humanistisk psykologi

  Humanistisk psykologi er en fellesbetegnelse på retninger innen psykologi som siden ca. 1960 er blitt lansert som alternativer til den mer tradisjonelle, naturvitenskapelig orienterte «akademiske» psykologien. Humanistisk psykologi legger vekt på forståelse av enkeltmennesket på dets egne premisser, og stiller seg kritisk til forskning som forsøker å forklare menneskelig atferd med utgangspunkt i dyreforsøk og kunstig tilrettelagte laboratorieeksperimenter.I motsetning til både behavioristisk og psykoanalytisk psykologi gir humanistisk psykologi personens egne opplevelser, valg og verdier en sentral plass.

  Fra wikipedia

 • Dissosiasjon (psykologi)

  Dissosiasjon betegner i psykologien det fenomenet at hjernen splitter opp sanseinntrykkene når personer opplever ekstreme hendelser som truer eksistensen deres, for å fjerne oppmerksomheten fra det som er farlig, slik at de blir i stand til å takle angsten som følger med.

 • Kognitiv psykologi

  Kognitiv psykologi viser til oppfatning og tenkning i en vid betydning av disse ordene.

 • Psykologi

  Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.