Psykologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • psykologi

  Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på påvirkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse (som for eksempel aktivering under stress). Med mentale prosesser sikter man både til slike som bestemmer menneskers oppfatning av seg selv og omgivelsene (kognitive prosesser), og til dem som ligger til grunn for hva man føler og hva man vil (emosjonelle og motivasjonsmessige prosesser)..

 • psykologiens historie

  Psykologiens historie begynner med antikkens filosofi og utvikler seg til å bli et eget fag på slutten av 1800-tallet. Den første omfattende psykologiske teorien var psykoanalysen. Målet for psykoanalysen var å forstå det ubevisste sjelelivet. Psykodynamisk teori er en videreføring av psykoanalyse som la mer vekt på sosiale faktorer. Behaviorismen ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet som en motvekt til psykoanalyse og la vekt på studier av observerbare fenomener.

  Fra wikipedia

 • Klinisk psykologi

  Klinisk psykologi er et fagområde innen psykologi som omfatter forståelse og behandling av psykiske lidelser.

 • Projisering (psykologi)

  Projisering defineres i psykologien som overføring av egne ubehagelige tanker og hendelser til andre personer, gjerne til dem som står en nær.

 • Psykologi

  Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.