Rådata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Rådata

  Fra SNL

 • jordobservasjon

  Jordobservasjon er innsamling av informasjon om jorda; overflata, biosfæra, atmosfæra, gravitasjonsfelt og magnetfelt ved hjelp av ulike romfartøy i bane rundt jorda (jordobservasjonssatellittar). Tolking, analyse og bruk av innhenta informasjon høyrer også med inn under fagfeltet jordobservasjon. Jordobservasjonsdata kan ein bruke til kartlegging av jorda, og å få kunnskap om ulike resursar som landbruksareal og skog, kunnskap om havet, kunnskap om klima, miljø og vêrsystem, informasjon om atmosfæra med meir.

 • bioinformatikk

  Bioinformatikk er et fagfelt som bruker informatikk for å behandle biologisk informasjon. For eksempel kan analyse av en blodprøve fortelle om hvor en persons forfedre stammer fra, hvilke sykdommer vi er medfødt mottagelige for, eller om vi har vært på åstedet for en kriminell handling. Bioinformatikk er spesielt viktig i forskningsområdene bioteknologi og medisin.

  Fra wikipedia

 • Dd (Unix)

  dd er et vanlig Unix-program hvis viktigste formål er lavnivåkopiering og konvertering av rådata.

 • Fotografi

  Denne artikkelen handler om fotografi generelt, både som bildeteknologi, kunstuttrykk og annet.For å lese om det norske tidsskriftet Fotografi, nettstedet Fotografi.no og forlaget Fotografi, se disse oppslagsordene.

 • Resultat per aksje

  Resultat per aksje, eller Earnings per share (EPS), viser en bedrifts årsresultat delt på antall utestående aksjer.

Mer om Rådata fra Vox Publicas arkiv