Rådata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Rådata

  Fra SNL

 • jordobservasjon

  Jordobservasjon er innsamling av informasjon om jorda; overflata, biosfæra, atmosfæra, gravitasjonsfelt og magnetfelt ved hjelp av ulike romfartøy i bane rundt jorda (jordobservasjonssatellittar). Tolking, analyse og bruk av innhenta informasjon høyrer også med inn under fagfeltet jordobservasjon. Jordobservasjonsdata kan ein bruke til kartlegging av jorda, og å få kunnskap om ulike resursar som landbruksareal og skog, kunnskap om havet, kunnskap om klima, miljø og vêrsystem, informasjon om atmosfæra med meir.

 • bioinformatikk

  Bioinformatikk er et fagfelt som bruker informatikk for å behandle biologisk informasjon. For eksempel kan analyse av en blodprøve fortelle om hvor en persons forfedre stammer fra, hvilke sykdommer vi er medfødt mottagelige for, eller om vi har vært på åstedet for en kriminell handling. Bioinformatikk er spesielt viktig i forskningsområdene bioteknologi og medisin.

  Fra wikipedia

 • Bharathi-basen

  Bharati (sanskrit: भारती) er en stasjon i Antarktis drevet av India.

 • Computertomografi

  Computertomografi (forkortet CT), opprinnelig engelsk Computed Axial Tomography (CAT) og body section roentgenography, er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor det ved snittbilder (tomogram) lages bilder, som blir behandlet digitalt for å kunne fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan, eventuelt tredimensjonalt.

 • TOSLINK

  TOSLINK er en standard for optisk transport av digitale lydsignaler.

Mer om Rådata fra Vox Publicas arkiv