Rådata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Rådata

  Fra SNL

 • jordobservasjon

  Jordobservasjon er innsamling av informasjon om jorda; overflata, biosfæra, atmosfæra, gravitasjonsfelt og magnetfelt ved hjelp av ulike romfartøy i bane rundt jorda (jordobservasjonssatellittar). Tolking, analyse og bruk av innhenta informasjon høyrer også med inn under fagfeltet jordobservasjon. Jordobservasjonsdata kan ein bruke til kartlegging av jorda, og å få kunnskap om ulike resursar som landbruksareal og skog, kunnskap om havet, kunnskap om klima, miljø og vêrsystem, informasjon om atmosfæra med meir.Jordobservasjon er fjernmåling (engelsk: remote sensing), og omgrepet kom inn i språket i 1990-åra..

 • bioinformatikk

  Bioinformatikk er et fagfelt som bruker informatikk for å behandle biologisk informasjon. For eksempel kan analyse av en blodprøve fortelle om hvor en persons forfedre stammer fra, hvilke sykdommer vi er medfødt mottagelige for, eller om vi har vært på åstedet for en kriminell handling.Bioinformatikk er spesielt viktig i forskningsområdene bioteknologi og medisin.

  Fra wikipedia

 • Bharathi-basen

  Bharati (sanskrit: भारती) er en stasjon i Antarktis drevet av India.

 • Fotografi

  Fotografi er en permanent gjengivelse av et bilde ved hjelp av lys, optikk og lysfølsomme materiale som kan lagre bildeinformasjonen.

 • TOSLINK

  TOSLINK er en standard for optisk transport av digitale lydsignaler.

Mer om Rådata fra Vox Publicas arkiv