Radio 1

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Radio 1

  Radio 1 er Norges største kjede av nærradioer. Den ble etablert i 1984 og har stasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Radio 1 Norge AS er et heleid datterselskap av mediekonsernet SBS Broadcasting - Skandinavias største radioaktør, med 52 radiostasjoner. SBS Broadcasting når cirka 140 millioner europeere gjennom sine radiostasjoner og TV-stasjoner.

 • lokalradio

  Lokalradio er radioutsendelse til et lokalt avgrenset område, for eksempel en kommune. Betegnelsen blir spesielt brukt i Sverige, Danmark og Norge om radiostasjoner som blir drevet av organisasjoner eller uavhengige aksjeselskap.I Norge startet de første nærradioforsøkene i 1982 på åtte steder. I 1984 ble forsøksvirksomheten kraftig utvidet. Det var i første rekke organisasjoner og uavhengige redaksjonsgrupper som fikk konsesjon, etter hvert slapp også aviser og politiske partier til.

  Fra wikipedia

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, og brer seg derfor lett gjennom luft og vakuum.

 • Radio 1

  Radio 1 eller Radio One kan vise til ulike radiostasjoner.

 • Radio 1 (Norge)

  Radio 1 Hits var navnet som fire norske radiokanaler brukte fra desember 2009 og ut 2015 - tidvis i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.