Radio Metro

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Film i USA

    USA er en av verdens dominerende filmindustrier, både innenfor produksjon og distribusjon av film. Den klassiske Hollywood-filmen, som hadde sin gullalder fra 1910-årene til sent på 1960-tallet, var revolusjonerende for den fortellende filmen. «New Hollywood»-epoken som fulgte både brøt med og var en forlengelse av den klassiske perioden, og introduserte verden for en rekke nye filmskapere hvorav mange fortsatt er aktive.

  • Hollywood

    Hollywood er et kallenavn på den amerikanske filmindustrien, og betegner storproduksjon av (stort sett) underholdningsfilmer for verdensmarkedet. Navnet kommer av bydelen Hollywood i Los Angeles som er den amerikanske filmindustriens sentrum. .