Radio Metro

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Film i USA

  USA er en av verdens dominerende filmindustrier, både innenfor produksjon og distribusjon av film. Den klassiske Hollywood-filmen, som hadde sin gullalder fra 1910-årene til sent på 1960-tallet, var revolusjonerende for den fortellende filmen. «New Hollywood»-epoken som fulgte, både brøt med og var en forlengelse av den klassiske perioden og introduserte verden for en rekke nye filmskapere, hvorav mange fortsatt er aktive.

 • medier i Frankrike

  I Frankrikes medielandskap spiller staten en sentral rolle, både som (andels)eier, regulator og sponsor. Allmennkringkasterne Radio France og France Télévisions, private aksjeselskaper med staten som eneste aksjonær, skal reformeres og slås sammen. De kommersielle aktørene er så å si alle franske, og eies av milliardærer med forretningsinteresser utenfor mediesektoren.

  Fra wikipedia

 • Danmarks Radio

  DR, forkortelse for Danmarks Radio, er Danmarks offentlige kringkastingsselskap.

 • Markus Vangen

  Markus Vangen (født 24.

 • Radio Metro

  Radio Metro er en radiokanal som ble lansert 15.