redaktører

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ansvarlig redaktør

  Ansvarlig redaktør er en person som har det personlige og juridiske ansvaret for det redaksjonelle innholdet i en avis, blad, kringkastingsselskap, nettavis og så videre. Ansvaret omfatter også annonsene. Tittelen sjefredaktør er en like vanlig betegnelse på den redaksjonelle topplederen.I norsk presse er ansvarlig redaktørs retningslinjer trukket opp i Redaktørplakaten, og prinsippene er også lovfestet (lov av 13.

 • Dagen

  Dagen er ei kristeleg norsk dagsavis, stifta i 1919. Avisa har redaksjon i Bergen, kjem ut seks dagar i veka og blir utgjeven av Dagbladet Dagen AS. Vebjørn Selbekk har vore redaktør siden 2010.Utanom nyhetsreportasjer ligg hovudvekta på stoff av religiøs, oppbyggjeleg art, og avisa fekk etter kvart ein sterk posisjon i vestlandsbygdene. Dagen vart stansa i 1942 for å unngå nazifisering og kom ikkje ut att før krigen var slutt.

  Fra wikipedia

 • Liste over Minervas redaktører

  Dette er en liste over redaktører for tidsskriftet Minerva.

 • Redaktør

  En redaktør er en person som er leder eller avdelingsleder med ansvar for innhold i et redaksjonelt eller skjønnlitterært verk, en publikasjon eller et annet medium.

 • Vendela Kirsebom

  Vendela Maria Kirsebom (født 12.