redaktører

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Dagen

  Dagen er ei kristeleg norsk dagsavis, stifta i 1919. Avisa har redaksjon i Bergen, kjem ut seks dagar i veka og blir utgjeven av Dagbladet Dagen AS. Vebjørn Selbekk har vore redaktør siden 2010. Utanom nyhetsreportasjer ligg hovudvekta på stoff av religiøs, oppbyggjeleg art, og avisa fekk etter kvart ein sterk posisjon i vestlandsbygdene. Dagen vart stansa i 1942 for å unngå nazifisering og kom ikkje ut att før krigen var slutt.

 • ansvarlig redaktør

  Ansvarlig redaktør er en person som har det fulle og personlige ansvaret for det redaksjonelle innholdet i en avis, blad, kringkastingsselskap, nettavis og så videre. I norsk presse er ansvarshavende redaktørs retningslinjer trukket opp i Redaktørplakaten og prinsippene er også lovfestet (lov av 13. juni 2008 om redaksjonell fridom i media). Ansvarshavende redaktør er ansvarlig overfor straffeloven på vegne av sin avis og sine medarbeidere.

  Fra wikipedia

 • Danby Choi

  Danby Choi (født 1993) er en norsk journalist som er ansvarlig redaktør i kulturavisen Subjekt, samt styreleder, daglig leder og eneeier i utgiverselskapet Subjekt AS. Choi har bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har vært kunstanmelder i Aftenposten og spaltist i Dagbladet.

 • Redaktør

  En redaktør er en person som er leder eller avdelingsleder med ansvar for innhold i et redaksjonelt eller skjønnlitterært verk, en publikasjon eller et annet medium.

 • VG

  Verdens Gang (VG) er en norsk riksdekkende tabloidavis som utkommer både på papir og i elektronisk form.