redaktører

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Dagen

  Dagen er ei kristeleg norsk dagsavis, stifta i 1919. Avisa har redaksjon i Bergen, kjem ut seks dagar i veka og blir utgjeven av Dagbladet Dagen AS. Vebjørn Selbekk har vore redaktør siden 2010. Utan nyhetsreportasjer ligg hovudvekta på stoff av religiøs, oppbyggjeleg art, og avisa fekk etter kvart ein sterk posisjon i vestlandsbygdene. Dagen stansa 1942–45 for å unngå nazifisering.

 • Birgit Borgersen Wiig

  Birgit Borgersen Wiig var redaktør og eier av lokalavisen Øvre Smaalenene. Hun var første kvinnelige medlem i Norsk Redaktørforening, og satt der som eneste kvinne i 25 år. I 1957 ble hun første kvinne som både satt som avisredaktør og aviseier. Wiig engasjerte seg sterkt i kvinnesaken, og på hennes initiativ ble det igangsatt tverrpolitiske aksjoner som førte til en økning i antall kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

  Fra wikipedia

 • Cathrine Sandnes

  Cathrine Sandnes (født 19.

 • Redaktør

  En redaktør er en person som er leder eller avdelingsleder med ansvar for innhold i et redaksjonelt eller skjønnlitterært verk, en publikasjon eller et annet medium.

 • Signy Fardal

  Signy Fardal (født 29.