Regjeringsslitasje

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringsslitasje

  Fra SNL

 • Audun Lysbakken

  Audun Lysbakken er en norsk politiker fra Sosialistisk Venstreparti. Han var nestleder i partiet i 2005–2012 og partileder fra 2012 til 2023 etter Kristin Halvorsen. Han var statsråd i regjeringen Stoltenberg i 2009–2012 . Etter stortingsvalget 2021 gikk Lysbakken i sonderinger med tanke på å føre SV inn i en ny regjering, men trakk seg før det kom til reelle forhandlinger.

 • Borgerplattformen

  Borgerplattformen (PO) er et liberal-konservativt og kristendemokratisk politisk parti i Polen. Partiets økonomiske politikk er basert på markedsøkonomiske prinsipper. Partiet har en klar pro-europeisk holdning. Fra 29. januar 2020 til 3. juli 2021 var Borys Piotr Budka partiets leder. 3. juli 2021 gikk Budka av som partileder og Donald Tusk valgt som fungerende leder av partiet.

  Fra wikipedia

 • Den solbergske parlamentarisme

  Den solbergske parlamentarisme er et fenomen fra Erna Solbergs statsministerperiode som «beskriver friheten et regjeringsparti har til å kritisere sin egen regjering.»Bakgrunnen er at Solberg lot regjeringspartier – først og fremst Fremskrittspartiet, da de var en del av regjeringen – fronte en annen politikk enn det regjeringen stod for.

 • Norges politiske system

  Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Per Borten

  Per Borten (1913–2005) var en norsk politiker fra Senterpartiet.

Mer om Regjeringsslitasje fra Vox Publicas arkiv