Regjeringsslitasje

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringsslitasje

  Fra SNL

 • Audun Lysbakken

  Audun Lysbakken er en norsk politiker fra SV. Han var nestleder i Sosialistisk Venstreparti 2005–2012 og er partileder fra 2012 etter Kristin Halvorsen. Han var 2009–2012 statsråd i regjeringen Stoltenberg og er parlamentarisk leder i SV fra 2012. Audun Lysbakken kommer fra Bergen. Han har studert grunnfag i fransk og sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og arbeidet som journalist i Klassekampen 2000–2001.

 • Borgerplattformen

  Borgerplattformen (PO) er et liberal-konservativt og kristendemokratisk politisk parti i Polen. Partiets økonomiske politikk er basert på markedsøkonomiske prinsipper. Partiet har en klar pro-europeisk holdning. Fra 29. januar 2020 er partiets leder Borys Piotr Budka, som har vært medlem av Sejm siden 2011, og som var partiets nestleder fra 26.

  Fra wikipedia

 • Norges politiske system

  Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Per Borten

  Per Borten (født 3.

 • Uførereformen

  Uførereformen var en reform av norsk uførepensjon som ble vedtatt i sin helhet den 12.desember 2011 og da også bestemt at skulle trå i kraft 1.

Mer om Regjeringsslitasje fra Vox Publicas arkiv