Regjeringsslitasje

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringsslitasje

  Fra SNL

 • Audun Lysbakken

  Audun Lysbakken er en norsk politiker fra Sosialistisk Venstreparti. Han var nestleder i partiet i 2005–2012 og partileder fra 2012 til 2023 etter Kristin Halvorsen. Han var statsråd i regjeringen Stoltenberg i 2009–2012 . Etter stortingsvalget 2021 gikk Lysbakken i sonderinger med tanke på å føre SV inn i en ny regjering, men trakk seg før det kom til reelle forhandlinger.

 • Borgerplattformen

  Borgerplattformen (PO) er et liberal-konservativt og kristendemokratisk politisk parti i Polen. Partiets økonomiske politikk er basert på markedsøkonomiske prinsipper. Partiet har en klar pro-europeisk holdning. Fra 29. januar 2020 til 3. juli 2021 var Borys Piotr Budka partiets leder. 3. juli 2021 gikk Budka av som partileder og Donald Tusk valgt som fungerende leder av partiet.Ledende krefter i Solidaritet valgaksjon (AWS) og den liberale Frihetsunionen (UW) tok initiativ til dannelsen av dette partiet i januar 2001, etter at Aleksander Kwaśniewski vant presidentvalget i oktober 2000 allerede i første runde, og Lech Wałęsa fikk én prosent av stemmene.

  Fra wikipedia

 • Norges politiske system

  Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat.

 • Per Borten

  Per Borten (født 3.

 • Uførereformen

  Uførereformen var en reform av norsk uførepensjon som ble vedtatt i sin helhet den 12.

Mer om Regjeringsslitasje fra Vox Publicas arkiv