Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet er retten til personlig trosfrihet og til å utøve den religion, tro eller overbevisning man bekjenner seg til, alene eller i fellesskap med andre. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

 • Bosnia-Hercegovinas befolkning

  Folketallet i Bosnia-Hercegovina er 3 835 586 (2020). Antall innbyggere ble i 2020 redusert med 0,19 prosent i forhold til 2019. Netto immigrasjon var i 2020 minus 0,4 promille. Fødsels- og dødsratene er på henholdsvis 8,6 og 10,2 personer per 1000 innbygger. Fødselsraten er på 1,33 barn per kvinne. Forventet levealder ved fødsel er 74,5 år for menn og 77,5 år for kvinner (2020).Befolkningstettheten er 74,9 personer per kvadratkilometer (2020).

  Fra wikipedia

 • Norsk emigrasjon til USA

  Utvandring til Amerika er noe man opplevde i mange europeiske land utover på 1800-tallet.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.

 • Stopp islamiseringen av Norge

  Stopp islamiseringen av Norge (SIAN, tidligere kjent som Forum mot islamisering, FOMI) er en norsk gruppering som selv beskriver seg som anti-islamsk.