Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • tros- og livssynsfrihet

  Tros- og livssynsfrihet er retten til å velge selv hva man vil tro på. Dette er en menneskerett.Å ha en religion vil si at man tror på at noe er hellig, åndelig eller guddommelig. Livssyn er hvordan man ser på livet og meningen med livet.Tros- og livssynsfrihet gir folk rett til å: Ha den religionen eller det livssynet man vil Velge å ikke ha en religion eller et livssyn Endre religion eller livssyn Utøve den religionen eller troen man har, for eksempel ved å leve på en bestemt måte eller være med på gudstjenester, bønn eller seremonier i for eksempel en kirke, moské, synagoge eller tempel .

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet er retten til personlig trosfrihet og til å utøve den religion, tro eller overbevisning man bekjenner seg til, alene eller i fellesskap med andre. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

  Fra wikipedia

 • Albania

  Albania, offisielt Republikken Albania, er et middelhavsland på Balkan-halvøya i Sørøst-Europa.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.

 • Religionsfrihet i Praksis

  Religionsfrihet i Praksis er et samarbeidsprosjekt som jobber for full religions- og trosfrihet i Norge.