Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion man bekjenner seg til. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten til religionsfrihet angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

 • Bosnia-Hercegovinas befolkning

  I 2014 ble folketallet i Bosnia-Hercegovina beregnet til 3,9 millioner, og den årlige befolkningsutviklingen til en 0,11 prosents nedgang. Forventet levealder ved fødsel er beregnet til 73,3 år for menn og 79,55 år for kvinner. Krig og etnisk renskning i Bosnia-Hercegovina fra 1992 førte til store flyktningstrømmer og forandringer i bosettingen. Den etniske sammensetningen etter krigen er et politisk betent spørsmål.

  Fra wikipedia

 • Jehovas vitner

  Jehovas vitner er et verdensomfattende trossamfunn med over 8,3 millioner aktive medlemmer, over 12 millioner deltakere på stevner og over 20 millioner deltakere ved høytiden til minne om Jesu død.

 • Norges Grunnlov § 2

  Norges Grunnlov § 2 er den andre paragraf i Eidsvollsgrunnloven av 1814.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.