Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet er retten til personlig trosfrihet og til å utøve den religion, tro eller overbevisning man bekjenner seg til, alene eller i fellesskap med andre. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

 • Religion i Vietnam

  Ifølge Vietnams grunnlov er det religionsfrihet i landet. Det er imidlertid i henhold til gjeldende lovverk mulig å iverksette kontroll med religionsfriheten når det er nødvendig ut fra nasjonale sikkerhetsinteresser og sosiale hensyn. Det religiøse bildet i Vietnam er svært sammensatt, og den vietnamesiske kulturen har i historiens løp vist stor evne til å oppta i seg ulike religiøse strømninger.

  Fra wikipedia

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.

 • Ukraina

  Ukraina (ukrainsk: Україна [ukraˈjina]) er et land i Øst-Europa.