Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion, tro eller overbevisning man bekjenner seg til, alene eller i fellesskap med andre.I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

 • Bosnia-Hercegovinas befolkning

  I 2014 ble folketallet i Bosnia-Hercegovina beregnet til 3,9 millioner, og den årlige befolkningsutviklingen til en 0,11 prosents nedgang. Forventet levealder ved fødsel er beregnet til 73,3 år for menn og 79,55 år for kvinner. Krig og etnisk renskning i Bosnia-Hercegovina fra 1992 førte til store flyktningstrømmer og forandringer i bosettingen. Den etniske sammensetningen etter krigen er et politisk betent spørsmål.

  Fra wikipedia

 • Bill of Rights (USA)

  Bill of Rights (Loven om rettigheter) er de ti første tilleggene til USAs grunnlov.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.

 • Religionsfrihet i Praksis

  Religionsfrihet i Praksis er et samarbeidsprosjekt som jobber for full religions- og trosfrihet i Norge.