Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion, tro eller overbevisning man bekjenner seg til, alene eller i fellesskap med andre.I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

 • Bosnia-Hercegovinas befolkning

  Folketallet i Bosnia-Hercegovina er 3 849 891 (2018). Antall innbyggere ble i 2018 redusert med 0,17 prosent i forhold til 2017. Netto immigrasjon var i 2017 minus 0,4 promille. Forventet levealder ved fødsel er 74,1 år for menn og 80,3 år for kvinner (2018).Krig og etnisk rensing i Bosnia-Hercegovina under Bosnia-krigen førte til store flyktningstrømmer og forandringer i bosettingen.

  Fra wikipedia

 • Island

  Island (islandsk: Ísland) er en europeisk republikk som omfatter en øy i Nord-Atlanteren på Den midtatlantiske ryggen, like syd for polarsirkelen.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.

 • USA

  USA, offisielt Amerikas forente stater (engelsk: United States of America), De forente stater (engelsk: United States) eller Sambandsstatene, Amerika, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.