Religionsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • religionsfrihet

  Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion man bekjenner seg til. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten til religionsfrihet angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18).

 • kristenforfølgelser

  Kristenforfølgelser, forfølgelse av kristne eller kristne kirker av myndigheter eller andre..

  Fra wikipedia

 • Norges Grunnlov § 2

  Norges Grunnlov § 2 er den andre paragraf i Eidsvollsgrunnloven av 1814.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.

 • Religionsfrihet i Praksis

  Religionsfrihet i Praksis er et samarbeidsprosjekt som jobber for full religions- og trosfrihet i Norge.

Mer om Religionsfrihet fra Vox Publicas arkiv