Reuters Institute

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • podkast

    Podkast er redigerte lydprogrammer som distribueres på internett. Podkasting kjennetegnes ved at lytteren gjennom abonnementstjenester kan laste ned programmene til smarttelefon, nettbrett eller lignende for å lytte til dem når det passer. Podkastteknologien omfatter også distribusjon av videofiler, men i dagligtale brukes podkast nesten utelukkende om lyd.

  • klimadebatten

    Klimadebatten er den faglige debatten om klimaendringer på Jorda. Den berører spørsmålet om i hvilken grad mennesker påvirker drivhuseffekten, og hvor stor del av denne som kan forklares av luftforurensning forbundet med klimautslipp, altså utvinning og bruk av kull, olje og gass (fossile energikilder). Debatten dreier seg rundt kvaliteten på de innsamlede data, hvordan disse skal evalueres og tolkes.