Revolusjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Revolusjon

  Fra SNL

 • revolusjon

  Revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, som den franske revolusjonen i 1789. Av og til brukes revolusjon også om omveltninger i intellektuelle systemer. Man kan for eksempel snakke om vitenskapelige og kulturelle revolusjoner.

 • revolusjon

  Revolusjon innen botanikken er når randen på et blad er innrullet på undersiden. Blader med revolusjon kalles revolute. Einstape, gulmaure og finnmarkspors er noen eksempler på arter der bladene er revolute.

  Fra wikipedia

 • Den amerikanske revolusjon

  For selve krigshandlingene se artikkelen Den amerikanske uavhengighetskrigenDen amerikanske revolusjon varte fra 1775 til 1783.

 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789–1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa.

 • Revolusjon

  Revolusjon (fra fransk révolution via senlatin revolutio, «omveltning») er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et meget kort tidsrom.