Revolusjon

En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et meget kort tidsrom. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Revolusjon

  Fra Virksomme Ord

 • Revolusjon ved samtykke

  For en hvis arbeid daglig er å sysle med kildestoff til norsk historie, og som for første gang, ikke uten indre beven, står på denne vårt folks historiske talerstol, faller det naturlig å prøve å gi et historisk blikk på den situasjon vi står i. På fem minutter kan jeg ikke få sagt det jeg skulle ha sagt, jeg må bare gi et ganske kort utdrag.

 • Kulturell revolusjon, utvidelse av demokratiet

  De nordmenn som levde i forrige århundre, måtte leve og arbeide under langt dårligere vilkår enn vi. Det var tungt å rydde jord og felle tømmer uten annen kraft enn sterke never.

 • Revolusjon og datarevolusjon

  Det gleder meg å snakke til framtidas direktører, framtidas kontorslaver og framtidas arbeidsløse akademikere. Jeg skal snakke om kommunisme og datateknologi, og jeg vil påstå at disse to tinga har mer med hverandre å gjøre enn dere kanskje trur.

  Fra SNL

 • revolusjon

  Revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, som den franske revolusjonen i 1789.Av og til brukes revolusjon også om omveltninger i intellektuelle systemer. Man kan for eksempel snakke om vitenskapelige og kulturelle revolusjoner..

 • revolusjon

  Revolusjon innen botanikken er når randen på et blad er innrullet på undersiden. Blader med revolusjon kalles revolute. Einstape, gulmaure og finnmarkspors er noen eksempler på arter der bladene er revolute. .

  Fra wikipedia

 • Den industrielle revolusjon

  Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri.

 • Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjonen (russisk Русская революция) var en serie med politiske omveltninger som førte til at regimet ledet av den russiske tsar falt i 1917 og bolsjevik-partiet ledet av Lenin tok makten.

 • Revolusjon

  En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et meget kort tidsrom.