Revolusjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Revolusjon

  Fra SNL

 • revolusjon

  Revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, som den franske revolusjonen i 1789. Av og til brukes revolusjon også om omveltninger i intellektuelle systemer. Man kan for eksempel snakke om vitenskapelige og kulturelle revolusjoner.

 • revolusjon

  Revolusjon er ei rask og stor endring av eit system, for eksempel styresystemet i et land. Ordet revolusjon blir mest brukt om politiske og sosiale endringar i eit samfunn.Andre eksempel på revolusjonar kan være økonomiske endringar, endringar innanfor ein type teknologi eller ein type forsking..

  Fra wikipedia

 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789–1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa.

 • Den industrielle revolusjon

  Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri.

 • Revolusjon

  Revolusjon (fra fransk révolution via senlatin revolutio, «omveltning») er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et meget kort tidsrom.