Forfatter skutt i Tyrkia

Den populære armenske journalisten og forfatteren Hrant Dink ble skutt og drept fredag 19. januar utenfor kontorene til den anerkjente avisen AGOS i Istanbul.

Dink var en sterk tals­mann for armeneres ret­tigheter, men­neskerettighetene og et mul­ti­kul­turelt Tyrkia. Ifølge han ville et medlem­skap i EU være den eneste mulige vei mot et mer demokratisk Tyrkia. Han satt flere ganger i fengsel som et resul­tat av hans jour­nal­istvirke og for å ha “ned­verdi­get tyrkisk karak­ter”. Som andre jour­nal­is­ter og for­fat­tere ble han også truet på livet flere ganger uten å få beskyttelse.

Hrant Dink kom­mer opprin­nelig fra en av de få fam­i­liene som over­levde den ottomanske depor­tasjo­nen av armen­erne i 1915. I 1996 grunnla han AGOS-avisen og ble fra da av en offentlig kri­tik­er av regimet og som snakket åpent om armen­ernes situ­asjon i Tyrkia. Tyrkia har fremde­les ikke erk­jent masse­mordet av armenere i 1918–1919.

Les mer om denne sak­en på Raftos­tif­telsen sine nettsider. Her finner du også link­er til inter­nasjon­al mediedekn­ing av denne saken.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen