Richard Aune

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Arnold Schönberg

    Arnold Schönberg var ein austerriksk komponist og målar. Han var ein pioner for både atonal og seriell musikk, dei kanskje mest banebrytande nyvinningane innanfor klassisk musikk på 1900-talet. Schönberg kom frå ein rimeleg fattig familie, og då faren døydde i 1891, slutta han på skulen og fekk seg jobb i ein bank. Han tok aldri formell utdanning, men då han var i tjueåra, fekk han inntekt mellom anna ved å arrangere operettar og ta andre lause jobbar i musikkindustrien.

  • Heddaprisen

    Heddaprisen er en norsk teaterpris som er et samarbeid mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum. Den ble første gang delt ut i 1998. .