Riksrevisjonen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Riksrevisjonen

  Fra SNL

 • Riksrevisjonen

  Riksrevisjonen er en norsk offentlig institusjon som har i oppdrag fra Stortinget å revidere den statlige forvaltningens regnskaper og oppgaveløsning.Riksrevisjonen er den viktigste av de institusjonene som ligger direkte inn under Stortinget, og er helt sentral i Stortingets kontroll av regjeringen, departementene og resten av den sentrale forvaltningen.

 • Bjarne Mørk-Eidem

  Bjarne Mørk-Eidem var en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Han satt seks perioder på Stortinget, var fiskeriminister i Brundtland-regjeringen og ledet senere Riksrevisjonen gjennom 15 år.

  Fra wikipedia

 • Anders Anundsen

  Anders Anundsen (født 17.

 • Entra

  Entra ASA (OSE: ENTRA) er et norsk børsnotert eiendomsselskap.

 • Riksrevisjonen

  Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan.

Mer om Riksrevisjonen fra Vox Publicas arkiv