Riksrevisjonen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Riksrevisjonen

    Fra SNL

  • Riksrevisjonen

    Riksrevisjonen er en norsk offentlig institusjon som har i oppdrag fra Stortinget å revidere den statlige forvaltningens regnskaper og oppgaveløsning. Riksrevisjonen er den viktigste av de institusjonene som ligger direkte inn under Stortinget, og er helt sentral i Stortingets kontroll av regjeringen, departementene og resten av den sentrale forvaltningen.

  • Bjarne Mørk Eidem

    Bjarne Mørk-Eidem er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Han var blant annet fiskeriminister, og ledet senere Riksrevisjonen gjennom 15 år. Mørk-Eidem har i den forbindelse blitt omtalt som kanskje den viktigste personen i Riksrevisjonens historie. .

Mer om Riksrevisjonen fra Vox Publicas arkiv