Røeggen-saken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Liv Gjølstad

  Liv Gjølstad er en norsk jurist som var høyesterettsdommer fra 1988 til 2015. Hun har i en årrekke vært en høyt respektert og innflytelsesrik jurist, og har fremstått som en viktig rollemodell for kvinnelige jurister.Gjølstad tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1969. Hun var dommerfullmektig ved Eidsvoll herredsrett fra 1970 til 1971.Hun var fra 1971 til 1977 konsulent hos Sivilombudsmannen og frem til 1983 kontorsjef samme sted.

  Fra wikipedia

 • 4-stjerners middag

  4-stjerners middag (først kjent som 4-stjerners middag halv åtte) er en norsk matrelatert underholdningsserie som har gått på TVNorge siden 2009.

 • Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet er et norsk forvaltningsorgan som skal ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende, og å gi bistand til forbrukerne i form av informasjon, råd og veiledning.

 • John Christian Elden

  John Christian Elden (født 2.

Mer om Røeggen-saken fra Vox Publicas arkiv

 • Tid for åpenhet i rettsvesenet?

  I et åpent demokratisk samfunn bør det være like enkelt og selvfølgelig å bestille innsyn i domstolenes saksdokumenter som i andre offentlige organers dokumenter....