Romfolk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • romfolk

  Romfolk er en gruppebetegnelse som ofte brukes i media, spesielt om rom fra Romania og Bulgaria. Det dreier seg om grupper av fattige som i årene etter EU-utvidelsen i 2007 har reist til Vest-Europa for å tjene til livets opphold. En stor del av dem tilhører minoritetsgruppa rom. I Norge er rom den offisielle betegnelsen på den folkegruppa som tidligere ble omtalt som sigøynere.

 • rom

  Rom er en etnisk gruppe som tidligere ble betegnet som sigøynere. I andre land brukes som regel betegnelsen roma (flertallsformen av rom). Stavemåten rrom benyttes også. I de senere år blir også betegnelsen romfolk brukt, særlig om migrantene fra Romania. Dette er ikke en offisiell betegnelse, og har trolig oppstått fordi «rom» samsvarer dårlig med norsk bøyningsmønster.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Romanifolket

  Denne artikkelen omtaler romanifolket som helhet.

 • Sigøynere

  Sigøynere er en bred samlebetegnelse på flere beslektede, historisk omvandrende folk i Europa, som stammer fra det nordlige India, særlig Rajasthan.

Mer om Romfolk fra Vox Publicas arkiv