Sakte-TV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sakte-TV

  Sakte-TV er et TV-konsept som går ut på at ulike hendelser filmes i sin helhet, minutt for minutt, og sendes uklippet på TV. Ideen oppstod hos NRK Hordaland i 2009 i forbindelse med at Bergensbanen samme år feiret sitt 100-årsjubileum..

 • Hurtigruta

  Hurtigruta er en skipsrute langs Norges kyst mellom Bergen og Kirkenes, den mest berømte og historisk betydningsfulle kystruten i Norge. Den kom i gang i 1893 som en stamrute for post, passasjerer og ekspressgods, og utviklet seg til å bli den viktigste forbindelsen mellom landsdelene. Med utviklingen innen samferdsel har ruten mistet mye av sin tradisjonelle betydning og er siden 1990-tallet primært basert på turisttrafikk, selv om den fortsatt er godsførende med anløp av 34 steder langs kysten.Hurtigruta har siden starten vært utført av private rederier på kontrakt med staten og med statstilskudd.

  Fra wikipedia

 • Førerromsfilm

  En førerromsfilm (tysk: Führerstandsmitfahrt, nederlandsk: cabinerit, engelsk: cabride, cabview, driver's eye view) er en film tatt opp i førerrommet på et tog eller annet skinnegående materiell og viser utsikten framover på en gitt banestrekning gjennom lokførerens perspektiv, i tillegg til autentisk lydopptak med blant annet motordur og lyden av kontrollene i førerrommet.

 • Sakte-TV

  Sakte-TV (engelsk: slow TV) er en samlebetegnelse for en sjanger av TV-program av en ordinær hendelse i sin fulle lengde.

 • Årets ord

  Årets ord er en kåring av et nyord i norsk språk eller ord av nyere dato som har preget året.