Samisk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Samer

  For det arabiske navnet Samer, se Samir.

 • Samisk religion

  Samenes religion er en naturreligion og består av flere guder, samt tro på ånder og at naturen er besjelet.

 • Samiske språk

  Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.