Samisk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Finnmark Fylkesbibliotek

  Samisk kunsthåndverk

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Bånd

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Utstilling (samisk)

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samisk runebomme

  Fra Virksomme Ord

 • Til Sametinget

  Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gagn for det samiske folk og for vårt fedreland. Sametinget er en viktig bidragsyter i utformingen av vårt felles samfunn.

  Fra SNL

 • samisk

  Samisk er en uralsk språkfamilie som blir talt i Norge, Sverige, Finland og Russland.De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien, se finsk-ugriske og uralske språk..

 • samer

  Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi.Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer. Det blir imidlertid ikke gjort noen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet eller bakgrunn, utenom i Russland, og derfor er det ingen som vet nøyaktig hvor mange samer det finnes, eller hvordan befolkningen er bosatt. Det finnes tradisjonelt elleve samiske språk: sørsamisk og umesamisk (sydlige), pitesamisk, lulesamisk og nordsamisk (sentrale), inarisamisk, kemisamisk, skoltesamisk, akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk (østlige).

  Fra wikipedia

 • Samer

  For det arabiske navnet Samer, se Samir.Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge.

 • Samiske geografiske navn (Alta)

  Samiske geografiske navn i Alta (knr 2012) angir stedsnavn i Alta kommune som har en samisk form.

 • Samiske språk

  Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.