Satire

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • satire

  Satire er en uttrykksform hvor man bruker humor for å kritisere noens dumskap, feil, mangler og holdninger. Enkelte satirer er personlig rettet, men ofte retter den seg mot personer kun som representanter for meninger, ideer og holdninger. Satire innebærer derfor ofte en form for samfunnskritikk eller maktkritikk. Satire finnes i mange ulike sjangre og medier, for eksempel i klippene til NRK Satiriks, aktualitetsprogrammet The Tonight Show og romanen Gullivers reiser fra 1700-tallet.

 • Horats' satirer

  Horats er en av de to mest kjente forfatterne av romersk satire (den andre er Juvenal), selv om han kanskje er mest kjent for det vi kaller Horats lyrikk.Horats’ satirer foreligger i to bøker. Den første, med ti satirer, utkom i år 35 f.v.t., den andre, med åtte, i år 30 f.v.t. Romersk satire er på vers, på versemålet heksameter. Hver linje utgjør ett heksameter, og Horats’ satirer er i gjennomsnitt på omkring hundre slike linjer.I en berømt formulering har den romerske retorikklæreren Quintilian betegnet satiren som tota nostra, «helt vår egen» (i motsetning til de øvrige litterære sjangrene som ble utøvd i Roma, som alle hadde klare forbindelser til Hellas).

  Fra wikipedia

 • Brudeferd i Hardanger

  «Brudeferd i Hardanger», også kalt Brudeferden i Hardanger, er et av de mest kjente norske maleriene.

 • Satire

  Satire er bruk av humor og ironi for å kritisere dumhet, feil, mangler og holdninger.

 • Yousef Hadaoui

  Yousef Mourad Hadaoui (født 10.