Satire

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • satire

  Satire, opprinnelig brukt om en litteraturform hos romerne som refset og spottet tidens laster og narraktigheter. Sjangeren ble først utformet av Ennius, og dens største representanter i romersk litteratur er Horats og Juvenal. Humanismen brakte igjen satiren på mote. Hovednavn er da og senere Rabelais, Erasmus, Cervantes, Swift, Voltaire, Holberg.

 • Horats' satirer

  Horats er en av de to mest kjente forfatterne av romersk satire (den andre er Juvenal), selv om han kanskje er mest kjent for det vi kaller Horats lyrikk. Horats’ satirer foreligger i to bøker. Den første, med ti satirer, utkom i år 35 f.v.t., den andre, med åtte, i år 30 f.v.t. Romersk satire er på vers, på versemålet heksameter. Hver linje utgjør ett heksameter, og Horats’ satirer er i gjennomsnitt på omkring hundre slike linjer.

  Fra wikipedia

 • Komedie

  Komedie (gammelgresk κωμῳδία [kōmō{i}día], av κῶμος [kṓmos] fest til Dionysos' ære og ᾠδή [ō{i}dế]: egentlig «syngende opptog») i klassisk forstand er et lystig skuespill, gjerne med en lykkelig slutt.

 • Ludvig Holberg

  Ludvig Holberg (født 3.

 • Satire

  Satire er vittig spott, det vil si en forteller- eller kunstform som kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtiden på en humoristisk og poengtert måte.