Satire

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • satire

  Satire er opprinnelig brukt om en litteraturform hos romerne som refset og spottet tidens laster og narraktigheter. Sjangeren ble først utformet av Ennius, og dens største representanter i romersk litteratur er Horats og Juvenal. Humanismen brakte igjen satiren på mote. Hovednavn er da og senere Rabelais, Erasmus, Cervantes, Swift, Voltaire, Holberg.

 • Horats' satirer

  Horats er en av de to mest kjente forfatterne av romersk satire (den andre er Juvenal), selv om han kanskje er mest kjent for det vi kaller Horats lyrikk.Horats’ satirer foreligger i to bøker. Den første, med ti satirer, utkom i år 35 f.v.t., den andre, med åtte, i år 30 f.v.t. Romersk satire er på vers, på versemålet heksameter. Hver linje utgjør ett heksameter, og Horats’ satirer er i gjennomsnitt på omkring hundre slike linjer.I en berømt formulering har den romerske retorikklæreren Quintilian betegnet satiren som tota nostra, «helt vår egen» (i motsetning til de øvrige litterære sjangrene som ble utøvd i Roma, som alle hadde klare forbindelser til Hellas).

  Fra wikipedia

 • Douglas Adams

  Douglas Noël Adams (født 11.

 • Satire

  Satire er vittig spott, det vil si en forteller- eller kunstform som kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtiden på en humoristisk og poengtert måte.

 • Tom Lehrer

  Thomas Andrew «Tom» Lehrer (født 9.