Selvhjelp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Selvhjelp

  Fra SNL

 • SEIF

  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en norsk uavhengig organisasjon som ble opprettet i Oslo 1986 for å drive med informasjon, råd og veiledning overfor innvandrere og flyktninger i Norge. Avdelingskontorer er åpnet i Kristiansand (1994), Ålesund (1996), Trondheim (1997), Tromsø (2000), Bergen (2005) og Stavanger (2008).

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en norsk frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986 for å hjelpe innvandrere og flyktninger til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. Målgruppene er spesielt ungdom som er i fare for tvangsekteskap, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og familier med barn som har nedsatt funksjonsevne.

  Fra wikipedia

 • Selvhjelp Norge

  Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, drevet drevet av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 • Selvorganisert selvhjelp

  "Selvorganisert selvhjelp har som utgangspunkt at alle mennesker har ressurser i seg som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår.

 • Strømmestiftelsen

  Strømmestiftelsen er en norsk bistands- og utviklingsorganisasjon som jobber for å bekjempe fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping.