Selvmord

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Selvmord

  Fra Virksomme Ord

 • Nationalt Selvmord

  Det er med Nationer som med de enkelte Mennesker: de fødes, de lever og de dør. At et Folk dør, kan skje paa forskjellig Maade.

 • Nationalt selvmord

  Skjønt der saavel fra præsidentstolen som fra komiteens ordfører mod sedvane allerede paa forhaand er fremkommet nogle antydninger om, at debat her er overflødig, saa finder jeg mig dog af hensyn til sagens betydning, og da jeg ikke kan erkjende rigtigheden af, at denne sag har været tilstrækkelig diskuteret paa forhaand, foranlediget til alligevel at optage sagen til debat. Den samfundsretning, der benævnes kvindebevægelse, gaar i korthed ud paa i social henseende at stille kvinder lige med mændene med hensyn til rettigheder, nemlig politisk stemmeret og valgbarhed, adgang til alle slags erhverv og stillinger uden indskrænkning, endog saavidt, at der kræves ophævet de særlige love, der beskytter kvindernes arbeide i fabrikerne saaledes f.

  Fra SNL

 • altruistisk selvmord

  Altruistisk selvmord er et begrep skapt av den franske sosiologen Emile Durkheim (1858–1917) i 1897 for å beskrive selvmord som begås fordi samfunnet, den sosiale gruppen en tilhører, eller de personene som står en følelsesmessig nærmest, forlanger eller forventer det. To eksempler er japanernes harakiri og kamikazeflygere under andre verdenskrig..

 • Émile Durkheim

  Émile Durkheim var en fransk sosiolog, og en av grunnleggerne av den akademiske disiplinen sosiologi. Durkheim studerte filosofi ved et av de store franske læresetene, École normale supérieure. Han var professor i samfunnsfag og pedagogikk ved universitetet i Bordeaux fra 1887 til 1902 og dernest ved Frankrikes ledende universitet, La Sorbonne, livet ut.

  Fra wikipedia

 • Assistert selvmord

  Assistert selvmord er en form for aktiv dødshjelp der noen bistår en annen med å begå selvmord.

 • Selvmord

  Selvmord, også kalt selvdrap, frivillig død, villet egenskade, er det å ta livet av seg selv.

 • Selvmord i Japan

  Selvmord i Japan har blitt et betydelig nasjonalt og sosialt problem.