Selvmord

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Selvmord

  Fra SNL

 • selvmord

  Selvmord er en bevisst og villet handling som individet har foretatt for å skade seg selv og der denne skaden har ført til døden.

 • altruistisk selvmord

  Altruistisk selvmord er et begrep skapt av den franske sosiologen Emile Durkheim (1858–1917) i 1897 for å beskrive selvmord som begås fordi samfunnet, den sosiale gruppen en tilhører, eller de personene som står en følelsesmessig nærmest, forlanger eller forventer det. To eksempler er japanernes harakiri og kamikazeflygere under andre verdenskrig..

  Fra wikipedia

 • Assistert selvmord

  Assistert selvmord er en form for aktiv dødshjelp der noen bistår en annen med å begå selvmord.

 • Selvmord

  Selvmord, eller selvdrap, er det å forårsake sin egen død med vilje.

 • Selvmord i Japan

  Selvmord i Japan har blitt et betydelig nasjonalt og sosialt problem.