Selvmord

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Selvmord

  Fra Virksomme Ord

 • Nationalt Selvmord

  Det er med Nationer som med de enkelte Mennesker: de fødes, de lever og de dør. At et Folk dør, kan skje paa forskjellig Maade.

 • Nationalt selvmord

  Skjønt der saavel fra præsidentstolen som fra komiteens ordfører mod sedvane allerede paa forhaand er fremkommet nogle antydninger om, at debat her er overflødig, saa finder jeg mig dog af hensyn til sagens betydning, og da jeg ikke kan erkjende rigtigheden af, at denne sag har været tilstrækkelig diskuteret paa forhaand, foranlediget til alligevel at optage sagen til debat. Den samfundsretning, der benævnes kvindebevægelse, gaar i korthed ud paa i social henseende at stille kvinder lige med mændene med hensyn til rettigheder, nemlig politisk stemmeret og valgbarhed, adgang til alle slags erhverv og stillinger uden indskrænkning, endog saavidt, at der kræves ophævet de særlige love, der beskytter kvindernes arbeide i fabrikerne saaledes f.

  Fra SNL

 • selvmord

  Selvmord er en bevisst og villet handling som individet har foretatt for å skade seg selv og der denne skaden har ført til døden..

 • altruistisk selvmord

  Altruistisk selvmord er et begrep skapt av den franske sosiologen Emile Durkheim (1858–1917) i 1897 for å beskrive selvmord som begås fordi samfunnet, den sosiale gruppen en tilhører, eller de personene som står en følelsesmessig nærmest, forlanger eller forventer det. To eksempler er japanernes harakiri og kamikazeflygere under andre verdenskrig..

  Fra wikipedia

 • Assistert selvmord

  Assistert selvmord er en form for aktiv dødshjelp der noen bistår en annen med å begå selvmord.

 • Selvmord

  Selvmord (eller selvdrap) er det å forårsake sin egen død med vilje.

 • Selvmord i Japan

  Selvmord i Japan har blitt et betydelig nasjonalt og sosialt problem.